KRITIKA liberálnej demokracie

Počet zobrazení: 4709

vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.jpgVšeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásilo
Valné zhromaždenie OSN v roku 1948 (10. 12.)
ako spoločný cieľ pre všetky štáty. Tento cieľ
predstavuje postupnými vnútroštatnými aj
medzinárodnými opatreniami zabezpečiť všeobecné
a účinné naplnenie všetkých bodov deklarácie.

Všetky štáty, v ktorých je v súčasnosti politický systém
liberálnej demokracie, sa k cieľom deklarácie hlásia.

Táto medzinárodná deklarácia obsahuje viacero
zaujímavých sociálnych práv, ktorých naplnenie by
predstavovalo zabezpečenie sociálne spravodlivej
spoločnosti pre všetkých.


 Nový e-Book – KRITIKA liberálnej demokracie

 

V priloženom e-Booku analyzujem jednotlivé práva uvedené v deklarácii, ktoré ešte nie sú zabezpečené pre všetkých občanov spoločnosti. Taktiež sa zamýšľam nad otázkou, či je vôbec možné naplnenie celého znenia všeobecnej deklarácie v rámci súčasného politického zriadenia, čiže liberálnej demokracie.

Mnohé z článkov z uvedenej deklarácie, ktoré nie sú v realite zabezpečené pre každého občana spoločnosti, sú taktiež základné ľudské potreby, ako napríklad právo na bývanie, právo na lekársku starostlivosť, na potravu, prácu a ďalšie.

Všeobecná deklarácia ľudských práv má tridsať článkov. Väčšina z nich sa aj reálne uplatňuje v krajinách s politickým systémom liberálnej demokracie.

Vo vyššie priloženom dokumente sa zameriavam konkrétne na tie, ktoré sa neuplatňujú univerzálne pre každého člena spoločnosti.

Zhrnutie bodov
 

Nasledujúce body sú všeobecné zhrnutie vyššie rozpísaných článkov, ktoré sa v súčasnosti nedodržujú v rámci liberálnej demokracie. Toto sú tie práva, na ktoré je potrebné sa zamerať v rámci modelovania sociálne spravodlivej spoločnosti:

PRÁVO NA BÝVANIE

PRÁVO NA PRÁCU A SPRAVODLIVÚ ODMENU

PRÁVO NA BEZPOLATNÚ LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ


PRÁVO NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

PRÁVO NA KULTÚRNY A UMELECKÝ ROZVOJ

PRÁVO NA BEZPLATNÉ VZDELANIE


PRÁVO NA OCHRANU RODINY

PRÁVO NA POTRAVINOVÚ SEBESTAČNOSŤ

PRÁVO NA SLOBODU ŠÍRENIA INFORMÁCIÍ

PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ SPOLOČENSKÝ PORIADOK

Práva v tejto deklarácii nie sú právne záväzné, aj keď sa veľa z nich už dostalo do rôznych právnych sústav mnohých štátov. Na druhej strane sú vynikajúcim politickým návodom, ako dospieť k sociálne spravodlivej spoločnosti.

(Článok vyšiel na DAV/DVA 29. 9. 2019)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984