Pár slov o Socialistoch.sk

Počet zobrazení: 4750

socialisti.jpgMainstreamové médiá a mediálni presstitúti v nich, dokonca aj tzv. „verejnoprávna“ RTVS, sa zachovali k Socialistom.sk ako vždy. O ustanovujúcom sneme Politického hnutia Socialisti.sk, ani slovo, ani čiarka, okrem stručnej správy TASR. Úspešne ich ignorujú a sabotujú na rozdiel od ich miláčika Druckerovej Dobrej voľby a dokonca im až tak nevadí ani Harabinova Vlasť. Obávam sa, že otvorím chladničku a vyskočia z nej naraz Kiska, Truban, Matovič, Sulík a Hlina, jednoducho celý politický „výkvet“ tejto skorumpovanej doby. Médiá nezaujímajú nielen Socialisti.sk, ale ani riešenia problémov našich občanov. Zaujímajú ich len senzácie, „celebrity“, vraždy a ľudské tragédie. O korupcii a Gorile hovoria, ale len v tých málo častiach, ktoré sa netýkajú ich miláčikov zo starej i novej opozície a ich mecenášov. Toto je pravá tvár médií a celého dnešného, prehnitého, kapitalistického systému na Slovensku. Tomu treba urobiť raz a navždy koniec a k tomu chcú prispieť Socialisti.sk.


Významný počin ľavice – snem Socialistov.sk
 

Pre lepšiu informovanosť si aspoň ja dovolím povedať pár slov o významnom počine ľavičiarov, ustanovujúcom sneme Socialistov.sk. Mal som tú česť zúčastniť sa ho a môžem povedať, že bol nie len plný socialistických ideí, hľadania vízie našej spoločnosti, ale i riešenia problémov v nej. Napriek stavu, v ktorom sa nachádza ľavica na Slovensku, bol aj plný optimizmu a entuziazmu. Možno to bolo dané i skladbou delegátov, kde popri skúsených harcovníkoch prevažovali mladí ľudia, dokonca i študenti. O tom, že to Socialisti myslia so zmenami spoločnosti a s mladou generáciou vážne, svedčí i omladina vo funkciách podpredsedov a členov výkonného orgánu, Republikovej rady. V tom vidieť perspektívu hnutia i záruku, že myšlienky socializmu budú ďalej žiť a hýbať našou spoločnosťou.

Ustanovujúci snem hnutia Socialisti.sk, 19. 10. 2019, Národný dom, Banská Bystrica. Foto: Facebook
snem_hnutia_socialisti.sk_19._10._2019_bb.jpg
 

Slovensko pre všetkých, nie pre vyvolených

 

Snem, ktorý sa niesol v duchu hesla Slovensko pre všetkých, nie pre vyvolených, zvolil za predsedu jeho zakladateľa, v istom slova zmysle vizionára a revolucionára Eduarda Chmelára.

Vzniklo nové, radikálnejšie, principiálne hnutie Socialistov.sk. Ich hlavnou ideou je  –solidarita – ekológia – mier. Toto politické hnutie, môže výrazne oživiť ľavicu a prispieť ku kultivácii politiky a radikálnejšiemu presadzovaniu oprávnených požiadaviek občanov. Je v mnohom nové, netradičné a v niečom i pozitívne provokatívne.

Treba oceniť, že ide o moderné, autentické ľavicové hnutie, ktoré sa , a nie populisticky zaoberá problémami bežných občanov a ich riešením. Hlavným  cieľom je znižovať rozdiely v spoločnosti s tým, že sa program zameriava na nízkopríjmové a najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ako sú mladé rodiny, zdravotne znevýhodnení a seniori.

Pokiaľ ide o mierovú časť troch pilierov, tak tam Socialisti.sk hlásajú: žiadne cudzie základne, žiadni cudzí vojaci na území Slovenska, či nedať ani euro navyše na zbrojenie. Žiadne dve percentá na zbrane, ale prostriedky využiť na odstránenie problémov v rezortoch tak, aby sa reálne zvýšila životná úroveň ľudí. Program sa zameriava na rozširovanie netrhového sektoru a prerozdeľovanie nie zvyškov, ale celého domáceho produktu.

Rozhodli sa pracovať na volebnom programe, ktorý bude alternatívou a urobí zo Slovenska, ako hovorí Edo Chmelár, lepšie miesto pre život našich čestných a pracovitých ľudí, a nie kolóniu pre nadnárodný kapitál a zbrojárske koncerny.

Uvedomujú si, že dôležité bude, aby dokázali zladiť programové ciele s praktickou politikou. Občan totiž potrebuje nielen vznešenú ideu a dlhodobú víziu spoločnosti, ale musí vidieť i konkrétne, krátko- a strednodobé ciele zlepšovania svojho života. Či sa to podarí realizovať, ukážu už najbližšie voľby a, samozrejme, čas, ak dostanú šancu od občanov robiť parlamentnú politiku.

Mimoriadnym úspechom by bolo, ak by sa Socialisti.sk dostali do Národnej rady SR, čo by isto prospelo k jej aktivite a zvýraznilo hlas ľavice v ňom. Podstatné by však bolo  posilnenie sociálneho charakteru štátu a občianskej spoločnosti. Bude to veľmi ťažké, lebo napriek úprimným snahám o zlepšenie života ľudí na Slovensku Socialisti nemajú za sebou žiadnych mecenášov a najmä mainstreamové médiá ich nielenže nepodporujú, ale dokonca vždy potláčajú. Žiaľ, aj v politike na Slovensku platí to české – „bez peňez do hospody nelez“. Tak možno len dúfať, že uspieť v politike sa dá aj čestne.

(Autor je sympatizantom hnutia Socialisti.sk)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984