Miroslav Číž, poslanec Európskeho parlamentu za frakciu európskych socialistov pozýva na odborný seminár „Novodobé výzvy progresívnej ľavicovej perspektívy s osobitným zreteľom na ľudské práva“; vystúpia prof. O. Krejčí, prof. P. Staněk a doc. M. Muránsky

piatok, 13. december 2019 - 16:30


cic1.jpg
ciz_2.jpg
 
    Po skončení podujatia organizátori pozývajú na čašu vína a malé občerstvenie.
                         kns_asa_upv_fss_3.jpg

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984