Reklama
Reklama

Slovo autorom

Aktualizované 15. 6. 2016

Slovo, portál, ktorý píše inak ako väčšina médií a to je aj základná dohoda medzi redakciou a prispievateľmi Slova.

Články sú zaraďované spravidla v pracovných dňoch, aktuálne aj cez víkend.

Autor zaslaním svojho príspevku do Slova súhlasí s jeho zverejnením bez nároku na honorár, ako aj so zredigovaním príspevku podľa uváženia redakcie a jeho trvalým umiestnením na stránke Slovo. Zároveň súhlasí so zverejnením príspevku bez nároku na honorár na webových stránkach, s ktorými má Slovo nadviazanú spoluprácu.

Akceptujeme výlučne podpísané príspevky, názory a reakcie čitateľov, redakcia si zároveň si vyhradzuje právo nezverejniť príspevky, ktoré sú v rozpore s jej líniou.

Pozri aj: Zmeny na Slove – bez diskusie a VIP blogy