Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Príspevky v blogu

Masírovanie Slovače.
     Nezadržateľne sa blížia termíny volieb na rôznych stupňoch a do rôznych funkcií. Adekvátne k termínom  začínajú  rôzne kampane. ... Viac
Milujeme Slovensko -1 ?
Skončili sa prázdniny, horúčavy a deti nastúpili do školy. Dovolenku sme strávili spoločne  v neďalekom  zahraničí. Žiadne slovensko – americké televízie... Viac
Celoročný MDD a slovenská kultúra
V predchádzajúcom príspevku som sa snažil stručne popísať stav, do akého sme dostali slovenskú kultúru v širšom, teda celospoločenskem kontexte. Kultúru, či kultúrnosť... Viac
MDD 2013 a slovenská kultúra
V súvislosti s dnešným Medzinárodným dňom detí som si spomenul na doby svojej mladosti. V škole na hodinách hudobnej výchovy nás učili aj slovenské pesničky, na... Viac