Reklama
Reklama

Príspevky v blogu

Kauzy a kaša
Keď kedysi niekto chcel do politiky, teda keď chcel rozhodovať o osudoch iných, tak musel svojim ambíciám nasadiť ideologickú masku. Na politickú scénu mohli vstúpiť len tí,... Viac
Zámer, či príležitosť?
Vysvetľovať ktorúkoľvek dejinnú udalosť môžeme v zásade tromi spôsobmi. Môžeme ju vysvetľovať ako produkt otvorene deklarovaného zámeru, ako produkt skrývaného zámeru, alebo... Viac
Ako sa z elít stali davy
Kedysi som si myslel, že najdôležitejšími knihami napísanými v 19. storočí, ktoré majú čo povedať aj k situácii dneška,  boli Filozofia práva G.W. F. Hegla a ... Viac
Kazisveti v akcii
Teoretici - sociológovia, ekonómovia a možno aj politológovia - sa obvykle zamýšľajú nad tým, čo by mali robiť politici, keď chcú svoju krajinu postaviť na nohy, keď chcú... Viac
Rusofóbia a antisemitizmus
V súčasnom Rusku zreteľne vidieť prvky niečoho, čo by sme mohli podmienene nazvať „rehabilitáciou sovietskeho obdobia“. Tento trend súvisí s mnohými faktormi... Viac
„Zapaľovali si strechu nad hlavou ...“
Meno historika Michala Reimana pozná každý, kto sa aspoň trochu hlbšie zaujíma o dejiny Ruska, resp. Sovietskeho zväzu. Politicky sa výrazne angažoval v šesťdesiatych... Viac
Médiá o realite a realita médií
Do akej miery je obraz sveta, ako nám ho sprostredkovávajú médiá hlavného prúdu, pravdivý? Informujú nás médiá, alebo nás zavádzajú? A keď aj jedno aj druhé, tak v akom... Viac
O logike sporov
Rozlíšme vecné a ideologické spory!Vo vecnom spore, v spore o tom, ako sa veci majú, sporiace sa strany viac menej rešpektujú tie isté kritériá intelektuálnej... Viac
Orientovať sa otázkami
Vraj život je zmena, vraj aj dejiny sú sériou zmien. Tak to aspoň tvrdí ľudová múdrosť. Nie však len ona, občas to tak vidia aj politológovia, sociológovia, dokonca aj historici.... Viac
Hystéria podnecuje hystériu
Udalosti na Ukrajine – keď si dovolíme istý odstup od toho, čo sa deje na juhovýchode krajiny – je možné chápať aj ako súčasť veľkého „upratovania“ po... Viac
Zmeny dobových rámcov
Každá doba má svoje dominanty, svoje maniere, svoje normy a svoje konvencie, špecifický spôsob videnia sveta. Všetky výkony človeka sú umiestnené do istého dobového rámca a... Viac
Bola Európa, bola ....
Európsku úniu sme na Slovensku vždy považovali za priestor práva, racionálnej a férovej politiky. Radi sme sa dali presvedčiť, že hospodárska prosperita je logickým dôsledkom... Viac
Čakanie na zázrak
Veda a na nej založená technika dáva človeku do rúk reálne nástroje ovplyvňovania svojho prostredia a aj seba samého, zároveň však človeku berie aj ilúzie tým, že nám... Viac
Hmla vojny
Vojny boli vždy spojené s propagandou. Svojich bolo treba presvedčiť, že svoje životy riskujú a obetujú pre tú správnu vec, protivníka bolo treba zneistiť tým, že sa mu... Viac
Politická kultúra II
Ako je to s politickou kultúrou slovenskej spoločnosti?Pre slovenskú spoločnosť je charakteristická zároveň intenzita a amorfnosť tak národného ako aj občianskeho... Viac
O politickej kultúre I
Termín „politická kultúra“ sa často - najmä v publicistických textoch - používa ako nástroj hodnotenia správania sa politikov. Hovoríme o vysokej alebo o... Viac
Kam sa stratilo triedne vedomie?
Sociálna teória skúma spoločnosť ako komplex  skupín, tried, vrstiev. O jednotlivca sa sociálne teórie zaujímajú len ako „predstaviteľa“ skupiny. Jednotlivec... Viac
Pochybnosti o politických diskusiách
Rakúsky ekonóm J. Schumpeter,  zdôvodňujúc svoje názory na povahu demokracie, poznamenáva, že ľudia, keď začínajú diskutovať o politike, tak ich intelektuálny potenciál... Viac
Médiá a manipulácie
Médiá hrajú v politike dvojznačnú úlohu. Informujú a zároveň filtrujú informácie, interpretujú ich. Pokiaľ informujú, tak ich môžeme považovať za reprezentantov... Viac
O pedagogickom optimizme
Pedagogickí optimisti sú presvedčení, že úlohou učiteľa je „prebudiť záujem“ študenta o študovaný odbor. Pesimisti sa zasa domnievajú, že študent si „záujem... Viac