Reklama
Reklama

Príspevky v blogu

Μôj manifest
80 % ľudí nemá rado svoju prácu. Robia ju nasilu, strácajú v nej životnú energiu. Sú plní negatívnych postojov a pocitov, ktoré sa vracajú aj im aj celej spoločnosti.Viete si... Viac