Reklama
Reklama

8. marec – MDŽ

Počet zobrazení: 5225

Pripomínať na stránkach Nového slova význam Medzinárodného dňa žien pre našu spoločnosť, náš dnešný život určite mnohým môže pripadať ako nosenie dreva do lesa. Drvivá väčšina tých, ktorí pravidelne navštevujú túto, na Slovensku, žiaľ, jedinú ľavicovú stránku, nemá problém s významom i hodnotou tohto sviatku pre dnešnú dobu. Našťastie dnes aj vďaka NS sa MDŽ zbavil nálepkovania ako komunistického či pre ženy nevhodného sviatku. Predovšetkým vďaka ľavici po prevrate v roku 1989, keď sa ho vtedajšie politické sily snažili vymazať aj z kalendárov, má dnes opäť svoj význam, svoju hodnotu i nevyhnutnú potrebu. Je to sviatok, ktorý by nemal byť problémový, ideový či spochybňovaný nielen žiadnou politickou stranou, ale ani občanmi. Je to jeden z mála sviatkov, ktorí by nás nemal deliť, ale spájať. Tu už naozaj len politický fanatik či hazardér bude hľadať negatíva, aj keď si uvedomujem, že Slovensko je v tomto krajinou neobmedzených možností.

Nech už akokoľvek hľadíme na MDŽ, každý z nás by mal prísť len k jednému záveru. Naše ženy i ženy na celom svete si takýto sviatok bez najmenších pochybností zaslúžia. Pre naše Slovensko i celý svet sú v dnešnej dobe takéto sviatky prepotrebné. Zvlášť keď náš život sa nebezpečne posúva do hodnôt moci, bohatstva, extrémizmu, nevraživosti a nenávisti.

Na Slovensku, zatiaľ našťastie bežný občan odoláva mnohokrát nezmyselnému masírovaniu, vymývaniu mozgov, prekrúcaniu či spochybňovaniu historických faktov. Aj preto v posledných rokoch vidieť práve v týchto dňoch mužov na uliciach s kyticami kvetov či iných darčekov. Nezaostávajú ani mnohé závody,  firmy, inštitúcie, spoločenské organizácie, dokonca ani politické strany. To je veľmi dobrý signál do budúcnosti. Nakoniec prečo nie. Aj keď nepatríme medzi bohaté surovinové štáty, ekonomicky silné, ani veľké krajiny, vždy to môžeme nahradiť bohatstvom duchovným, hodnotovým, kultúrnym i historickým. V tom je naša sila, naša identita, naša minulosť i budúcnosť. Sila národa totiž nemusí byť vždy odvodená z jeho veľkosti, ale z jeho jednoty, vedomia, duchovného a kultúrneho  bohatstva. Tie nám totiž zabezpečujú identitu v globalizujúcej sa Európy. 

Je dobré ak MDŽ sa stane aj sviatkom spájania ľudí.  Jeho prvoradou úlohou však musí vždy zostať úcta a poďakovanie sa ženám za to, čo pre nás, našu spoločnosť, náš život robia. Poďakovať sa za to, že proste sú, že aj keď mnohokrát možno nedocenené, vždy stoja oddane pri nás. Práve úprimným slovom, kyticou kvetov, či úsmevom, by sme v týchto dňoch mali vyjadriť nielen svoje poďakovanie, ale predovšetkým aj zvýrazniť ich význam v našom živote.

Milé dámy verím, že nielen ja, ale drvivá väčšina mužov určite v týchto dňoch vám  úprimne za všetko poďakuje a zablahoželá k vášmu krásnemu a zaslúženému sviatku. Vedzte ste nielen tými, čo prinášajú nové životy ale aj tými, čo prinášajú do života, šťastie, porozumenie a lásku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy