Reklama
Reklama

Ako nás natierajú na vlastný chlebík

Počet zobrazení: 2124

Čím viac sa bude písať a hovoriť o počtoch slovenských, publiku neznámych spoločností registrovaných v krajinách slobodného sveta, tým budeme o nich vedieť menej a o tom to všetko je. Všetko sa deje podľa platných zákonov a preto publikované informácie majú len taký utišujúci účinok na myslenie a vnímanie pravidiel demokraciou zaťažovanej spoločnosti.

Predsa voľný pohyb kapitálu je princíp existencie dnešného slobodného sveta a ten nateká, alebo sa uschováva tam, kde je garancia vyššieho zhodnocovania. A tak si počínajú všetci, ktorí svoje ťažko vymožené alebo nazbíjané peniaze ukladajú tam, kde sú chránené pred zoštátnením, daňami a rôzne definovanými spiatočníckymi odvodmi z majetku. A to sa predsa nesmie!

V tomto zmysle akékoľvek opatrenia alebo zákonné normy prijaté v jednom štáte nemôžu platiť, pokiaľ nebudú korešpondovať s podobnými v ostatných štátoch slobodného sveta. A tu sme už u neobmedzených možnostiach bánk navzájom prepojených v asociácii, bez ktorých by zbankrotoval do šiestich mesiacov každý štát slobodnej hemisféry, zadĺžený z princípu svojej existencie, funkcie a prosperity.

Len ten, kto povinne v minulom režime absolvoval prednášky a nakoniec i štátne skúšky z politickej ekonómie kapitalizmu alebo dobrovoľne, bez predpojatosti sa do jej kapitol teraz ponoril, pochopí, že ide o prirodzené procesy vyplývajúce zo spoločenského poriadku. Že prekonávanie minulých deformácií heslami veľkého humanistu o tom, že „pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“, ktorým ľudia pod tribúnami načúvali s nadšením a tlieskaním i pokynmi na “utvorenie koridoru, sa stali skutkami,“

Investigatívni novinári v úsilí vyšetriť a zverejniť mená osôb, ktoré vlastnia schránkové firmy a miliónové kontá v krajinách, ktoré eufemisticky nazývajú daňové raje, budú pokračovať a určite sa nedostanú k podstate a pravde, ktorú zverejnili Süddeutsche Zeitung len tak všeobecne. Tiež len na základe faktov, ktoré už nemohol u seba zadržiavať niekto, konkrétna osoba. Tých cez 214 tisíc firiem a spoločností rôznych názvov však s produkciou hmotných hodnôt nikdy nemali nič spoločné, čo svedčí o tom, že pracujú len v oblasti zmien vlastníctva vzťahov a obchodu s peniazmi.

Preto heslá o boji proti korupcii, proti praniu špinavých peňazí a aby firmy boli zaregistrované tam, kde podnikajú, a nie tam, kde platia dane zo ziskov, sú detinská ilúzia a z princípu slobody podnikania je to nemožné. To by ten svet slobody pekne vyzeral! Opäť sa môžeme odvolať na základný zákon liberálneho sveta o voľnom pohybe kapitálu, čo nemá právo nik zakázať. Zneužiť, to áno, veď ide o formy rastu kapitálu bez tvorby reálnych hodnôt. Stačí tlačiť nové bankocetle, aby cez obchod sa opäť vrátili do bankového domu ich editora. Chytré, ale len na prekonanie obdobia medzi dvoma krízami.

A to, že hospodárske krízy spôsobujú už aj sociálne a etnické nepokoje, sa dá riešiť sledovaním telefonátov i odtlačkov prstov osôb podozrivých  a spoločnosti nebezpečných. Podozriví sú vlastne všetci, ktorí sú schopní porovnávať a hodnotiť to, čo sa píše a hovorí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy