Ako to videl jeden občan

Počet zobrazení: 4262


Neformálne stretnutie predstaviteľov členských štátov EÚ v Bratislave malo predovšetkým skúmať dôvody odchodu Británie z nej, a nie hovoriť, že bude na to čas, až keď ona požiada o tento akt niekedy vo februári budúceho roka. Z rozdelenia funkcií v orgánoch únie však vyplývalo, a Briti to vedeli lepšie ako iní, že jej postavenie nezodpovedá jej významu. Ale aj ich postoj, že platiť budú eurom až vtedy, keď bude mať toľko rokov ako ich libra, a neochota používať dekadickú sústavu mier a váh, prípadne zmeniť dopravné predpisy svedčí  o ich postoji k Európe a k jej normám.

Summit bol príležitosťou na otvorené debaty o budúcnosti EÚ, keďže časť jej členov zastáva  názor, že Únia stagnuje, málo rešpektuje problémy svojich členov a je v kríze. Vrcholní predstavitelia únie priniesli na stretnutie i  ďalšie témy, okrem vnútornej bezpečnosti, imigrácie, terorizmu i obranu a pracovné príležitosti. Všetko sú  to však trvalé agendy. Reakcia predstaviteľov menších krajín únie bola rozpačitá, pretože na akceptovanie myšlienky spoločnej armády nie sú krajiny, najmä tie menšie, pripravené. Uvidíme, či myšlienka spoločnej armády, alebo v zmierlivom tóne vyslovený názor na spoločné velenie a potrebnej logistiky sa budú rozvíjať ďalej, zdokonaľovať, alebo skúmať, v akom vzťahu budú nasledovné rokovania s velením NATO.

Neformálne, možno i priateľské stretnutie predstaviteľov, ktorí sa poznajú už dlhšie, zvýraznilo názor, že únia dospela do istej etapy, kedy musia jej predstavitelia rozhodnúť o jej budúcnosti. A konštatovanie, že aj po exite Británie je jedinou alternatívou našej spoločnej európskej existencie. Bez jasného postoja k vážnemu problému bolo však neprijateľné to, ako riešiť príliv utečencov  do  Maďarska a Talianska. Ale zaujímavé bolo i to, že diváci TV nezaznamenali niečo z rečí rečníkov na adresu Ruska a USA, ale ani o Ukrajine sa nehovorilo. Pokladajme to za pozoruhodné.

Na stretnutí bolo okolo 1 300 novinárov a pozorovateľov. Čo pozorovateľ, to názor podmienený teplotou minerálnej vody alebo chuti rezňa, ktorí zjedli a čo podmienilo aj ich hodnotenia. Veď napísať niečo vždy treba, preto prišli. Preto i teraz, ako vždy, sa objavia články proti málo konkrétnym výsledkom schôdzky, aj keď schôdzka skôr skúmala postoje svojich členských krajín. Európska mapa riešení  príde až neskôr. A pravdu budú mať k absencii dôvodov o fakte, že počet členov EÚ sa znížil a Británia teraz spolu s Úniou budú musieť  hľadať nové formy vzájomných  vzťahov

Neviem, či dôjde aj k hodnoteniu našich ľudí a bolo ich určite veľa, čo  zabezpečovali všetky činnosti spojené s takou udalosťou. V každom prípade treba im poďakovať za všetko, za každú maličkosť, pretože dokonalosť sa skladá z maličkostí a tých bolo od príchodu prvých osobností až po ich odchod priveľa. Aj občanom Bratislavy, ktorí rešpektovali požiadavky bezpečnostných orgánov a išli buď do záhradiek, na výlet alebo ostali doma. Veď ani z toho okna nesmeli pozerať na  prejazd vozidiel vysoko prekračujúcich dovolenú rýchlosť v meste.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984