Reklama
Reklama

Anton Hrnko: Dokázali sme to

Počet zobrazení: 514

Cca pred rokom som sa so skupinou priateľov rozhodol, že nemá zmysel nadávať, že treba pozitívne pracovať. Ak chceme niečo dosiahnuť, tak musíme pre to aj niečo urobiť.

Ako som tu už spomenul, založili sme neziskovú organizáciu Pro Patria. Začiatkom leta sa nám podarilo odmeniť štyri osobnosti, ktoré niečo pre Slovensko urobili a ktoré by mohli byť vzorom pre mladú generáciu s poukázaním na to, že pre národ sa pracovať oplatí.

Dnes predstavujem prvé číslo nového historického časopisu, ktorý bude sústreďovať slovenských historikov, píšucich o slovenských dejinách zo slovenského uhla pohľadu. Verím, že časopis sa stane tribúnou názorov o našich dejinách, dejinách Slovanov a dejinách Strednej Európy, ktorá nebude môcť byť opomínaná. Nie, nechceme robiť históriu, ktorú nám tu predstavujú rôzni amatéri, fušeri a alternatívci, my chceme popisovať dejiny na základe nevyvrátiteľných faktov, s použitím historickej metodológie, ale zo slovenského uhla pohľadu.

Zostáva nám veriť, že to nebude len pri tomto čísle, ale že sa nám podarí udržať si autorov i sponzorov.

(Status na FB 5. septembra 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy