Reklama
Reklama

Česť vašej statočnej práci!

Počet zobrazení: 1195

Chcel by som najmä našim médiám a politikom pripomenúť, že Prvý máj nie je sviatkom zamilovaných a že dnes nemáme voľno preto, lebo oslavujeme vstup do EÚ. Sviatok práce je významným dňom na celom svete a len hlupák alebo ignorant v ňom vidí „oslavu komunizmu“. Týmto sviatkom si pripomíname dnes už 135. výročie udalostí, keď po celých Spojených štátoch vyšlo 1. mája 1886 do ulíc 300 tisíc štrajkujúcich zamestnancov tovární, aby požadovali skrátenie pracovného času z 12 na 8 hodín denne. Odpoveďou im bola paľba do robotníkov, 6 mŕtvych a 50 zranených v Chicagu. Nasledovali popravy a štvanice proti robotníckemu hnutiu. Na pamiatku tejto tragédie sa Prvý máj oslavuje od roku 1889, na Slovensku po prvýkrát 1. mája 1890 na bratislavskej Železnej studienke a od roku 1919 je u nás štátnym sviatkom.

Prvý máj nám pripomína, že sociálne práva nie sú samozrejmosťou, treba si ich vybojovať a pracujúci za ne neraz zaplatili aj krvou. Postupné skracovanie pracovného času označil za nevyhnutnú podmienku slobody pracujúcich už Karl Marx a vtedajšia pravica argumentovala rovnako ako tá dnešná – že si to ekonomika nemôže dovoliť. Tak vtedy ako aj dnes to bola lož. Skracovanie pracovného času išlo vždy ruka v ruke s prehlbovaním demokracie. Preto bol 8-hodinový pracovný čas výdobytok rodiacej sa demokratickej Česko-slovenskej republiky, preto bola voľná sobota výdobytkom demokratizujúcej Pražskej jari a preto dnes požadujú ekonomickú demokraciu demokratickí socialisti.

Keď som pred minuloročnými voľbami ako vtedajší líder hnutia Socialisti.sk navrhol skrátenie pracovného času na 4 dni týždenne alebo 6 hodín denne, pravicová tlač nešetrila posmeškami. Dnes je to téma v celej Európe a hovoria o nej renomovaní ekonómovia. Skracovanie pracovného času je vzhľadom na meniaci sa charakter spoločnosti trend, ktorý sa nedá zastaviť, ktorý je možné len mocensky brzdiť. Socialisti.sk sú prvým slovenským politickým subjektom, ktorý túto tému otvoril a dnes by sa jej nemali vzdávať, naopak, mali by ju konečne politicky uchopiť a ráznejšie presadzovať. Tým skôr, ak dnešná vláda odoberá pracujúcim ešte aj tie skromné benefity, ktoré mali doposiaľ.

Už Plutarchos hovoril, že odpočinok je korením práce. Dnes však potrebujeme skracovať pracovný čas nielen preto, že ľudia si zaslúžia viac odpočinku, ale aj preto, že v dynamicky sa meniacej spoločnosti potrebujú viac času na inú formu sebarealizácie, vrátane vzdelávania, a rovnako preto, že robotizácia ich o prácu oberá a treba sa o ňu podeliť. Pravica nám vyše tridsať rokov tlačila do hláv, že hodnoty v tejto krajine vytvárajú podnikatelia. Zdrojom všetkého bohatstva je však predovšetkým poctivá a ťažká práca zamestnancov. Náležite ju oceniť je zmyslom dnešného sviatku. Ak sa ešte aj v dnešnej dobe objavujú také arogantné vyhlásenia neoliberálov, aké odzneli napríklad v stredu vo vysielaní TA3 – „Každá skutočná reforma musí bolieť a musí nahnevať aspoň časť voličov“ (Martin Vlachynský, INESS) – tak ich treba jednoznačne vykázať do oblasti ekonomického extrémizmu, lebo takto nerozmýšľa hospodár, ale dráb.

Všetkým ťažko pracujúcim ľuďom, ktorí si v pote tváre zarábajú na chlieb, chcem povedať, že si vážim ich prínos pre spoločnosť, že ich sociálne práva nie sú druhoradé oproti občianskym a že toto je ich deň, z ktorého si netreba robiť žarty, ale ktorý treba naplno využiť na presadzovanie oprávnených požiadaviek ľudí, ktorí prácu nemajú, ale aj tých, ktorí ju majú, ale nemajú vyhovujúce pracovné podmienky.

(Status na FB 1. 5. 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy