Reklama
Reklama

Co všechno budeme muset zakázat

Počet zobrazení: 2679


Tak mě u posledních novinových zpráv napadlo několik obrazů z dějin národa našeho a okolí blízkého. Když Adolf Hitler ve třicátých letech přišel k moci a chtěl posílit "národní pohled na svět" i v dětských čítankách, dodal do nich několik veršů, které si sám pamatoval ze svého rakousko-uherského dětství. Nikdo si tehdy neodvážil mu říct, že pocházejí z cyklu básní Německo, zimní pohádka, který napsal Žid Heinrich Heine, pročež v čítance vyšly anonymně. Za minulého režimu se zase vyprávělo, že kdyby Marx ožil a chtěl sehnat práci ve východním bloku, který byl postaven na učení "marxismu-leninismu", nedostal by jako vnuk rabína, syn advokáta a rentiér továrníka Engelse, ani místo metaře. Když jsem se dozvěděl, že britská státní rozhlasovo-televizní stanice BBC zakázala na svých vlnách hrát tvorbu Michaela Jacksona pro podezření (!), že zneužíval děti, došlo mi, že pokud tato doktrína přijde i k nám, budou se české děti učit první báseň moderní české literatury (Máj) bez udání autora (z jehož deníků vyplývá, že byl silný mužský šovinista), totéž se stane s všenárodní operou Prodaná nevěsta (jejíž skladatel byl promiskuitní syfilitik a autor textu vedený v registru svazků tajné bezpečnosti), a ani u nejpřekládanější české knihy (o vojáku Švejkovi) a státní hymny se nevysloví jména autorů, kteří byli bigamisté.

Zaplaťpánbůh za to, že Pánbůh nevolí v žádném režimu autory zásadních děl podle kritérií právě panujících společenských doktrín...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy