Reklama
Reklama

Deň matiek

Počet zobrazení: 2782

Milé dámy, no v týchto dňoch predovšetkým mamy, je mi cťou sa dnes k vám prihovoriť pri príležitosti vášho sviatku – Dňa matiek.

Je do určitej miery symbolické, že váš sviatok si pripomíname v najkrajšom mesiaci roka, v mesiaci lásky a porozumenia, v máji. Máj je však aj mesiacom, keď sa príroda začína prebúdzať zo zimného spánku, čím sa prakticky začína jej nový život. Presne tak, ako vďaka vášmu poslaniu, privádzať na tento svet nové životy, ktoré sú zárukou existencie budúcich generácií.

Ako každý sviatok aj Deň matiek má svoju históriu, svoj význam. Oslavovali ho už starovekí Gréci na počesť bohyne Rhey – matky všetkých bohov. Na tom, že sa dnes Deň matiek oslavuje prakticky na celom svete má veľký podiel Američanka Anna Jarvisová, ktorá v roku 1907 začala bojovať za práva matiek. O sedem rokov neskôr. v roku 1914 bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický sviatok.

Aj keď sa mi niekedy zdá, že Deň matiek je tak trošku v tieni MDŽ. Možno je to aj z dôvodu, že nie vo všetkých krajinách si ho pripomínajú v druhú májovú nedeľu. So Slovenskom si ho v týchto dňoch pripomínajú napr. v Taliansku, Belgicku, Austrálii, Dánsku, Fínsku... To však neznižuje jeho opodstatnenosť a význam pre náš život. Predovšetkým preto, že ste to vy, naše mamy, ktoré prinášajú do tohto sveta život. Ste to vy, ktoré, aj keď si to my muži neradi priznávame, ste najdôležitejšou súčasťou našich rodín. Prinášate do nich lásku, porozumenie, úsmev, šťastie. Ak sme my muži hlavou rodiny, tak vy určite ste jej srdcom. Váš význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť potvrdzuje aj skutočnosť, že slovo mama je prvé, ktoré vysloví dieťa po svojom narodení.

Som úprimne rád, že žijem v krajine, ktorá si takéto sviatky nielen pripomína, ale aj ctí. Je to dôležité zvlášť v dobe, keď sa z nášho života vytrácajú hodnoty a mnohokrát sme ležérni k vlastnej histórii a tradíciám, ktoré nám tu zanechali predchádzajúce generácie. Aj keď sa dnes stretáme s iniciatívami legalizovať aj iné typy rodín, pre mňa vždy prioritnou rodinou bude tá, ktorú tvoria mama, otec a ich deti. Malo by byť preto pre nás nielen samozrejmosťou, ale možno aj akousi povinnosťou pripomínať si takéto sviatky a odovzdávať ich posolstvá mladším generáciám. Národ, ktorý si neváži svoju históriu, nepripomína si tradície a nečerpá zo skúseností predchádzajúcich generácií, stráca v dnešnom svete svoju identitu. Presne takýto odkaz nám zanechal jeden z velikánov našej kultúry spisovateľ Vladimír Mináč: „ Vždy budeme malým národom. No pokiaľ si budeme vážiť a chrániť svoje hodnoty, tradície a svoju pravdu, nikdy nebudeme bezmocní. Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý v nás pretrváva, to je naša cesta, náš zmysel, náš osud.“

Aj preto je dobré, že Deň matiek si našiel svoje miesto v našom kalendári. Verím, že v stovkách miest, obcí a v tisíckach spoločenských organizácií si počas týchto dní pripomenú tento vzácny a ľudsky krásny sviatok. Práve to je príležitosť spájať ľudí. Tak trošku ich vytrhnúť z domácností, od televízorov, od každodenných starostí, od politiky. Je to aj príležitosť zamyslieť sa nad životom, ktorý žijeme. Je totiž najvyšší čas, opäť si začať vážiť to, že sme tu, a s láskou si spomenúť na tých, vďaka ktorým sme tu. Život je nielen krásny, ale ja úžasný dar, ktorý by sme mali naplniť láskou, šťastím a porozumením. Práve v tom vidím obrovský význam vášho sviatku i vás, naše mamy.

Na záver si pomôžem citátom Marlene Dietrichovej: „Celý život sa naháňame za množstvom vecí. Dospievame vtedy, ak zistíme, že len tri sú pre šťastný život dôležité  – Zdravie, rodina a láska“.

Ja len dodávam, že ich dôležitosť a vzácnosť zvyšuje fakt, že sa nedajú kúpiť. Milé dámy, drahé mamy, zo srdca vám prajem, aby vás dlho, predlho sprevádzalo vaším životom to, čo sa kúpiť nedá.

Ľubo Dzurák, Nováky

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy