Reklama
Reklama

Ideoví artisti a poblúznení advokáti lží...

Počet zobrazení: 3727

Tomáš Garrigue Masaryk, už ako prezident, vyslovil v roku 1919 prorockú vetu v túžbe po skutočnej demokracii: „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ Popravde ona bola a je nadčasová až tak, že sa celostne dotýka i dneška. Súčasné dianie v našej spoločnosti ma núti nemlčať. Spoločnosť je znepriatelená, ba až tak, že sa to dotýka aj cirkví, práve teraz, najmä po voľbách biskupov a dozorcov aj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Rozhádaní sme proste všetci. A okrem mnohých politikov, verejných predstaviteľov, na tomto stave sa nadovšetko podpisujú mnohé printové a elektronické masmédiá, ako aj politicky a ideologicky pôsobiace mimovládne organizácie. Systematicky vnášajú do spoločnosti nedemokratický duch, publikujú a vyslovujú skreslené a cielene zamerané klamlivé úvahy, komentáre, články a príspevky, vyjadrenia a bezduché jednostranné hodnotenia. Píše sa a hovorí o organizovanej hysterickej kampani v prostredí moderných internetovým médií. Avšak treba napísať, že aj prevažná väčšina printových a elektronických médií na Slovensku hrá svoje hry, múti vodu, klame, šíri polopravdy a vyvoláva nenávisť. Všetci, ktorí chceme byť aspoň trochu objektívni, vieme, že je to tak!

Múdry a rozhľadený čitateľ vie o čom píšem, nielen o médiách, ale aj redaktoroch, ktorí majú ďaleko k demokratom i kvalitnej žurnalistike, napríklad Karla Čapka a Romana Kaliského. Prevažne vedome až cieľavedome slúžia klamstvu, zavádzaniu až k podvádzaniu verejnosti, ohlupujú svet vôkol nás. Koľko klamstiev už bolo vyprodukovaných okolo surovej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, ako bola táto tragická udalosť zneužívaná, koľko klamstiev, neoverených alebo podsunutých informácií bolo vypublikovaných. A kto sa ospravedlnil?

Čo dokázalo celkom nedávno vyprodukovať, vo volebný prezidentský deň cez nesprávny volebný lístok na prvej strane, jedno printové médium. Ako mnohé médiá jednostranne strážia vybájenú „svätožiaru“ prezidenta Andreja Kisku, ako sa dostávajú k informáciám z vyšetrovania, aké majú tzv. predkupné právo, podobne ako za komunizmu Rudé právo, na tieto informácie. Píšu to, čo im prikazujú ich zbohatnutí mecenáši a majitelia týchto médií, pričom svojich majiteľov chránia, o nich mlčia, aj keď sú namočení v rôznych, nielen finančných, kauzách.

Ak sa všeobecne tvrdí, že politici majú vo svojej výbave klamstvo, zatĺkanie a stratu pamäti, nuž tak niektorí novinári ich mnohonásobne prevyšujú. Verejne sa trúbia a prijímajú lži, v duchu známej nacistickej a neskôr komunistickej propagandistickej skúsenosti v tom, že „Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.“ Ľudia im prirodzene uveria. V minulosti sa tomu hovorilo ideologická propaganda, dnes sa to označuje písmenka PR (public relations). Takýto novinári v médiách dokážu vytvoriť vzor jedinečnej a nepoškvrnenej morálnej čistoty a boja proti zlu. Spomeniem napríklad bývalých novinárov v Prezidentskom paláci. A keď sa prevalia nové konkrétne informácie, tak o nich mlčia, alebo ich propagandisticky spochybňujú. Nehorázne vedia naveky odpáliť čestného a statočného človeka (samozrejme, aj on je s chybami, a kto je tu bez viny a omylu) a druhému nastavia byzantínsku aureolu svätosti a neprekonateľnej úžasnosti a čestnosti.
Práve takíto ideoví artisti a poblúznení advokáti lží, sú veľmi podobní tým, ktorí často náš svet, z oboch strán barikád, dostávajú do priepasti. Tú šírenú nenávisť v masmédiách, tak ako sa vyslovil Karel Čapek, vynašiel človek, a aj v tomto čase sa pod tieto smutné neduhy podpisujú mnohé novinárky a novinári. Buďme úprimní, nezatĺkajme tieto skutočnosti a dokážme sa rozlúčiť s hľadaním jednej pravdy a naučiť sa žiť s pravdami, tak ako odporúčal bývalý nemecký kancelár Willy Brandt. A na záver mi dovoľte zopakovať nadčasovú myšlienku práve novinára Karla Čapka, odmietajme aj v súčasnosti pretláčané zásady: „Zásadu náboženskú, kto nie je so mnou, je proti mne a zásadu politickú, kto nie je so mnou, je lump!“

Status na FB, 23. 3. 2019

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy