Reklama
Reklama

Ignoranti

Počet zobrazení: 1384

Zvykne sa vravieť, že veda bez politiky je úspešná, ale politika bez vedy je v postavení mimo hry. Desaťročia slovenskí politici kladú vzdelanie, vedu, výskum a inovácie na vedľajšiu koľaj. Pravda je, že o nich hovoria a píšu ako o prioritách, ale v skutočnosti len povrchne tárajú.

Sám som to zažil, keď som presadzoval význam vzdelania, vedeckého poznania, výskumu a inovácií pre ekonomický a spoločenský rozvoj aj Slovenska, keď som každoročne požadoval do štátneho rozpočtu finančné zdroje.

Bolo to márne volanie, bolo to hádzanie hrachu na stenu. Politici na Slovensku majú radi také priority, ktoré im prinesú momentálny efekt a slávu, aspoň do štvrtého roku vládnutia. Vzdelanie, vedu, výskum a inovácie milujú len navonok, tak aby sa splnil predvolebný a povolebný rituálny tanec. Nemilujú beh na dlhé trate, ak, tak len beh po hrádzi pri Dunaji, či verejné polmaratóny a maratóny, tam, kde sa môžu mediálne prezentovať.

Odmietajú čakať na výsledok, ktorý sa prejaví často najskôr po desiatich rokoch a niekto iný bude žať úspech, a ako to býva zvykom, ani sa nepoďakuje tým, čo takto dobre rozhodli, užitočne zasiali.

Žiaľ, v súčasnosti tento chorý vzťah k vzdelaniu, vede, výskumu a inováciám infikuje nevzdelanosť mnohých politikov, najmä kvalitných plagiátorov a rozprávkarov. Do tohto bolestného stavu vstúpili nekompetentné kroky terajšej vlády, najmä niektorých ministerstiev, vo vzťahu k čerpaniu európskych fondov a presunom finančných zdrojov z časti výskum a inovácie do iných oblastí, čo sa stretlo s veľkým nepochopením vysokých škôl, SAV a vývojových organizácií.

Treba priznať, že na tomto stave sa podpísalo žonglovanie po schválení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) v novembri 2013, hodnotenej Európskou komisiou ako jednej z najlepších. Najmä však odmietnutie vtedajšou vládou predloženého Akčného plánu RIS 3 v júni 2014. Napriek tomu, že bol európskymi expertmi v Dubline v júli 2014 vyhodnotený ako „logický, zrozumiteľný a efektívny, ale iba v prípade, ak bude implementovaný do praxe“.“

Odmietali ho aj v ďalších rokoch premúdrení politici a čerešničkou na torte je kontinuálne konanie súčasnej vlády. Aj na tomto príklade je charakterizovaný vzťah slovenských politikov k vzdelaniu, vede, výskumu a inováciám. Tento vzťah je naďalej čoraz viac ignorantský a predovšetkým hlúpy.

(Status na FB 29. 1. 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy