Reklama
Reklama

Karol Farkašovský: Potrebujeme odvahu povedať a ukázať pravdu

Počet zobrazení: 573

Ďalšia manipulácia pravdy v RTVS. Dobre si pozrite dolnú fotografiu... nastavuje zrkadlo slovenským médiám, vrátane RTVS. Podľa nich totiž včera v Bratislave demonštrovalo vraj niekoľko sto ľudí. Takže „niekoľko sto“ ľudí takto zaplnilo veľké Hodžovo námestie pred prezidentským palácom.

Zámer, alebo diletantizmus. Jedno aj druhé, no najmä amatérska vizitka RTVS. V Správach priniesla priamy vstup zrejme začínajúceho redaktora – predstavte si – v čase, keď už bolo dávno po demonštrácii a námestie sa vyprázdnilo. Táto manipulácia u divákov vyvolala dojem, že tam bolo v pozadí ozaj len pár stoviek ľudí.

Lenže demonštrácia sa začala už za tmy hymnou presne o 17-tej. A so všetkými prejavmi trvala hodinu. V čase priameho vstupu o cca 19:15 bol na námestí už iba zvyčajný večerný ruch.

Redaktor RTVS však svoj – asi debut – obohatil zábermi z námestia ešte za denného svetla, keď tam účastníci iba začali pozvoľna prichádzať. V priamom vstupe večer sa zo samotnej demonštrácie objavil až jeden záber opozičného politika a žiadne zábery, na ktorých by bolo vidieť celé zaplnené námestie pred prezidentským palácom.

A táto fotografia je dôkazom, že zaplnené bolo. Skromný, ale triezvy odhad, okolo 10 tisíc ľudí.

RTVS ukázala, ako sa robí účelová mediálna propaganda, ako sa skresľujú alebo vôbec nepovedia dôležité údaje. A spravodajstvo RTVS pritom o sebe tvrdí, že je najobjektívnejšie. Takéto aktivity však svedčia skôr o nadpráci pre vládnu garnitúru, účelovom zamlčiavaní pravdy, manipulácii a neúcte voči divákom i verejnosti.

Slovensko nepotrebuje médiá, ktoré poklonkujú vládnej moci za judášske reklamné groše.

Naopak, potrebuje médiá, ktoré majú odvahu povedať a ukázať pravdu. Nemajú strach pýtať sa mocných a klásť im slušné, ale zmysluplné otázky. Slovensko potrebuje seriózne verejnoprávne médium, ktoré sa nedá kúpiť za slaboduché lotérie, ani reklamné očkovacie kampane.

Také, ktoré nebude kriviť pravdu. Nebude mať šedý zákal na svojej optike pri nazeraní na život a problémy spoločnosti. Také, ktoré nebude amatérske, ale profesionálne. Také, ktoré si vypestuje trvalú dôveru u divákov a vráti česť i vážnosť novinárskej profesii.

(Status na FB 27. januára 2022, titulok Slovo; fotografie, ktoré autor v texte spomína, sú dostupné na jeho FB.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy