Reklama
Reklama

Kto hľadá riešenie a komu ide o body

Počet zobrazení: 2929

Vidím, že strana Sme rodina vypustila video, ako ide v parlamente plniť svoj program údajným riešením exekúcií.

Nuž.

Oddlžením fyzických osôb sme sa začali zaoberať na ministerstve financií v lete minulého roka, v rámci prípravy pomoci oblastiam s najvyššou nezamestnanosťou. Bolo to na popud rôznych organizácií na predchádzanie bezdomovectvu a vďaka bezplatnej aktivite s nimi sympatizujúcich právnikov.

Z nášho úsilia vtedy vzišiel v spolupráci s ministerstvom regionálneho rozvoja zákon o pomoci najmenej rozvinutým okresom, ustanovil sa úrad splnomocnenca pre túto pomoc – a prijalo sa uznesenie vlády, že širokým vrstvám ľudí, ktoré sužujú exekúcie, treba oddlženie výrazne uľahčiť. Táto úloha pripadla ministerstvu spravodlivosti, ktoré je gestorom daného zákona a kde sa už o jeho úprave uvažovalo aj v minulosti.

Po nástupe novej vlády sa prípravy potrebnej zmeny zákona s vervou chopila pani ministerka Žitňanská a s radosťou môžem povedať, že po dlhej a náročnej práci prípravnej skupiny pôjde táto novela čoskoro do parlamentu.

To pravda nebráni pánovi poslancovi Kollárovi, aby si teraz nechcel pripísať body pomocou jednoduchého, zrozumiteľného a zlého riešenia menom „exekučná amnestia“. Rýchlo, rýchlo, ešte pred tým, ako sa starostlivo pripravené oddlženie dostane do pozornosti verejnosti. Lebo pre niektorých je politika predovšetkým prácou – a pre iných divadlom.

Status na FB, 17. 9. 2016

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy