Reklama

Milujeme Slovensko -1 ?

Počet zobrazení: 3880

Skončili sa prázdniny, horúčavy a deti nastúpili do školy. Dovolenku sme strávili spoločne  v neďalekom  zahraničí. Žiadne slovensko – americké televízie, rádiá . Našli  sme  si  čas  na  spoločné  prechádzky a rozhovory. Dokonca  sme  si  po    večeroch zaspievali aj slovenské pesničky. Ľudové, zľudovené  i tzv.  evergríny. Ešteže som si zobral nejaké CD-čka.

Cestou späť s blížiacimi sa hranicami Slovenska som na autorádiu začal hľadať slovenskú  stanicu  vysielajúcu  slovenskú  hudbu, alebo  kultivované slovo.  Na komerčných staniciach sa čistého, kultúrneho vyjadrovania nedočkáte. Čím väčšia haluz ( hláška , hlod, poznámka ) tým lepšie.  To  je trendy !  Čo  tam  po  zmysle, obsahu, slovenčine. Hlavne, že moderátori sú super hodnotení. Ak si odmyslíte, či vynecháte takéto hovorené slovo nadobudnete dojem, že ste v Amerike. Aby som bol správne pochopený, nemám nič proti zahraničnej hudobnej tvorbe. Aj v minulosti sa takéto skladby u nás hrávali, či už z pôvodným (vlastným), alebo slovenským textom. Interpretované zahraničným, či domácim spevákom, skupinou, orchestrom.

Skúste sa tiež zamyslieť, kedy Ste naposledy počuli slovenskú ľudovú pesničku ? Čo tak vaše deti, či vnúčatá ? O takých „drobnostiach“ ako je ľudová a zľudovená radšej neuvažujem. Naši volení a platení zástupcovia sa v tejto téme akosi stratili. Kultúrna obec  asi  nemá záujem  o celospoločenskú  výchovu,  vzdelávanie a národ. Žeby v zmysle stále viac sa presadzujúceho trendu osobného materializmu ?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Milujeme Slovensko - 2 ?

Jednou  z posledných  viet  predchádzajúceho príspevku  bola veta  :  Naši volení a platení zástupcovia sa v tejto  téme akosi stratili. Snažil som sa stručne popísať situáciu slovenských rádií v našom éteri. Ešte treba dodať sú to slovenské rádiá ? Televízne  stanice  sú   z programového  hľadiska  na tom  ešte  horšie, aspoň  že  z vlastníckeho hľadiska je situácia jasná. V ostatnom čase ma zaujala aj schizofrénia jedného TV vysielateľa. Na jednom svojom novom kanále vysiela i reláciu s názvom : Staré  dobré  časy.  Pozvaní hostia  tam  verejne  vyjadrujú  nesúhlas  z obsahom televíznych programov, kde  podľa  nich  počnúc správami  a končiac filmami  je uprednostňované  násilie. Ďalšie ich 3 kanály však tento názor totálne ignorujú. Nuž   schizofrénia ako vyšitá !

Písať o tlačených (printových ? ) médiách považujem z obidvoch pohľadov  za stratu  času - môjho i  za stratu  času  čitateľov tohto blogu.  Knižnú tvorbu, jej  propagáciu, obsah  či kvalitu  prenechám na  fundovanejších .  Ďalšou, zatiaľ  najmodernejšou technológiou je internet. Priestor na šírenie skoro čohokoľvek. Tu si dovolím jednu poznámočku.  Poznáte ten  slovný zvrat :    Dať tomu slovenčinovi po bokovi !  Niektoré sociálne siete, ale aj diskusné blogy tento slovný zvrat naplno potvrdzujú. Situáciu v iných  oblastiach slovenskej  kultúry, či kultúrnosti  som sa  snažil  popísať v dvoch príspevkoch z júna tohto roku pri príležitosti MDD.

                      Pre mňa nezodpovedanou otázkou ostáva názov blogu.

Vieme  popísať  či vôbec  a  ak áno, tak  ako sa  prejavuje  náš  vzťah k našej vlasti ? Každý kultúrny národ mal svoje osobnosti, ktoré boli vzorom a svojim spôsobom boli vodcovia.  Aj  Slovensko  ich v minulosti  malo. Boli to ľudia z oblasti vedy, kultúry, literatúry, športu a pod. Žili istými hodnotami  a presadzovali ich. V dnešnom svete sa to  však  akosi „ nenosí “. Vraj  kult  osobnosti, diktatúra.  Profesia  politik  je  skôr nadávkou ako synomymom slušného morálneho človeka. Ja ich však neľutujem. Žnú to, čo zasiali. Majú byť práve takýto ľudia so zjavným nezáujmom o vývoj a rozvoj slovenskej kultúry v čele spoločnosti ? Nerobím žiadnu predvolebnú kampaň. Kultúru tvoria nielen politici. Rôznych  spolkov, združení  a neziskových organizácií je ako maku. Určite v nich pracujú, či pôsobia oveľa vzdelanejší, skúsenejší a rozumnejší ľudia ako som ja ?  Ich tento stav nezaujíma ?  Majú vtlačenú pečať materializmu ? Dnes už nie marx-leninského, ale toho kapitalistického z počiatku 18. storočia ?

Viac od autora

Blogy a statusy