Reklama
Reklama

O iných väzbách Británie sa nehovorí

Počet zobrazení: 2648


O dopadoch brexitu bolo za tých niekoľko uplynulých dní od referenda popísané všeličo. Podľa „vierovyznania“ autorov, pretože nik z rozhodujúcich osôb nemá skúsenosti z uplatňovania článku 50 Lisabonskej zmluvy o podmienkach ukončenia členstva v EÚ. Predseda britskej vlády D. Cameron si myslí, že času dosť a úlohy v tomto konaní prenechá svojmu nástupcovi. M. Schulz, predseda Európskeho parlamentu opačne, už aby boli von čím skôr. Ani A. Merkelová nie je rozhodnutím Britov nadšená a to sú už dvaja Nemci. J. C. Juncker, ovládajúci tri jazyky, nepoužil v rozhovore s anglickým europoslancom angličtinu. Aj to svedčí, ako sa majú radi osobne.

Je tu však jedna definičná otázka, ktorá v presile rôznych myšlienok a názorov ešte nezaznela. Tou môže byť, čo je Veľká Británia a kto ju tvorí? Veď to nie sú len ostrovy, ale aj Gibraltár, Falklandy a je tu aj Commonwealth. Teda Austrália, Nový Zéland, Kanada, India, celkove až 54 krajín sveta. To nie sú len opakované športové podujatia spoločenstva na utuženie spolupatričnosti, ale aj ekonomické vzťahy. O nich sa v prejavoch či názoroch nehovorí.

Istý politický geograf v článku Brexit je výzva píše, že už vstup Veľkej Británie do európskeho spoločenstva bol chybou a existencia Commonwealthu bola i zostáva pre identitu Veľkej Británie dominantná. Inou otázkou je, aký význam sa tejto skutočnosti pripisoval pri prijímaní Británie do európskeho spoločenstva. Je možné, že to bolo účelové rozhodnutie – priblížiť Veľkú Britániu Európe, hoci aj s výnimkami v režime fungovania a smerovania k centralizácii a vzniku Spojených štátov európskych. Predsa tam, na ostrovoch, jazdia stále  vľavo, majú stále svoju menovú jednotku vzdialenú dekadickej, svoju anglikánsku cirkev nepodliehajúcu rímskej kúrii, dĺžkové i objemové jednotky  a pivo pijú v pintách, a nie v litroch a iste majú aj iný pohľad na európske dejiny  v ktorých hrali dôležitú úlohu.

Ak za zotrvanie Veľkej Británie v EÚ hlasovali skôr mladšie povojnové ročníky, potom „vyhrali“ staršie, pamätajúce zašlú slávu, ako sa učili, keď ich admiráli a generáli dobýjali nové územia a Napoleona  pre slávu Británie a kráľovnej.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy