Reklama
Reklama

Otvorený list riadiacemu kolektívu tohto štátu.

Počet zobrazení: 2500

Vážená dáma a páni,

Počas aktívneho života v socializme ako funkcionár sa nepamätám aby som nereagoval do 30 dni na podnet občana. Stalo sa, že som žiadal nadriadený orgán aby v prípade, keď podľa verejnej mienky, autor podnetu bol vraj duševne narušená osobnosť, aby ma zbavil tejto povinnosti. Odpoveď bola striktná „Ak mám súdne rozhodnutie o pozbavení jeho svojprávnosti potom si to môžem dovoliť. Ak nie potom musím podnet prešetriť a s menovaným prejednať!“ Takto som na vlastnej koži pocítil čo znamená žiť a pracovať v podmienkach snahy o realizáciu demokratického centralizmu, dnes ostentatívne nazývaného diktatúra.

Minule som verejne a veľmi vážne (TU) obvinil ekonomický mechanizmus (a Vám doručil) v čele ktorého na Slovensku stojíte Vy a nikto z Vás na to nereagoval. Ak neberiem v úvahu vážnosť obvinenia, je to len mala ukážka toho ako narástla beznádej a bezmocnosť občana oproti socializmu. Je načase si to uvedomiť a prestať sa čudovať prečo nám rastie extrémizmus a koniec koncov aj terorizmus vo svete.

Pre istotu som zverejnil (TU) zrozumiteľnejšie vyjadrenie svojho názoru. Kto nie je totálne zaslepený musí pochopiť, že tento podnet, ak obstojí vo vedeckých diskusiách, môže pre ľudstvo znamenať viac ako buržoázna a socialistická revolúcia spolu.

Možno mnohým sa bude zdať toto prehlásenie za nadnesené čí príliš jednoduché, ale príliš dobre viem, prečo volám po vedeckej diskusii. Ako ukázala história komunistického hnutia nestačí veriť či opakovať výsledky vedy. Vede treba rozumieť a až následne konať. Komunisti dodnes nepochopili prečo K. Marx doporučoval zospoločenštenie výrobných prostriedkov. Nakoniec obhajujú všetky jeho dobové filozofické a politické názory ale ten podstatný, skutočne vedecký už hodili do smetného koša.

Mám v archíve niektoré Vaše staršie reakcie v ktorých sa odvolávate, že podobný podnet nespadá do Vašej kompetencie. To, že pri zákonnej deľbe povinnosti sa na podobný prípad nepamätalo neznamená, že k takejto kauze máte právo byť ľahostajní.

Doposiaľ Ste mohli mlčať alebo sa vyhovoriť, že nie je Vám známe, že ako „riadiaci kolektív“ stojíte v čele organizovanej skupiny na okrádanie Slovenského ľudu. Od tejto chvíle táto skutočnosť už nie je TABU.

Vy spoločne a nerozdielne udeľujete fyzickým a právnickým osobám právo na okrádanie ľudu, Vy ich kontrolujete, Vy ich nútite aby kradli, dosahovali zisky a odvádzali z neho podiel do štátnej kasy ktorá je plne vo Vašej kompetencii a pod Vašou kontrolou.

Krásne reči ktoré vo Vašom mene šíria vami, priamo či nepriamo riadené inštitúcie o tom, že zastupujete ľud, sú podvod! Vy zastupujete a organizujete predovšetkým lúpežnícke hordy. Voľby ktoré organizujete sú len a len divadielkom na zakrytie tejto skutočnosti. Ja netvrdím, že to robíte vedomé ale je načase si to uvedomiť a s takýmto spolužitím v tejto spoločnosti skončiť!!!

Nemusíte mojej analýze rozumieť ale máte všetky možnosti overiť si túto skutočnosť na vedeckej pôde. Toto nie je politický ani polit-ekonomický pamflet, ale exaktná ekonomická analýza, nadväzujúca na prapôvodnú vedu o hospodárení s reálnymi hodnotami – oikonómiu.

Rekapitulácia:

1. Ekonómia je zlodejská „vedná“ disciplína (osobne).

2. Demokracia je najhoršia forma vlády, Winstom Churchil

Je načase prestať strkať hlavy do piesku a hľadať lepšie formy!!!

V Michalovciach 05.04.2016

Andrej Sablič

Určené:

Prezident SR Andrej Kiska, e-mail: informacie@prezident.sk

Expredseda NR SR Peter Pellegrini, e-mail: info@nrsr.sk

Predseda vlády SR Robert Fico, e-mail: premier@vlada.gov.sk

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, e-mail: predsednicka@concourt.sk

Generálny prokurátor SR, Jaromír Čižnár, e-mail? GPSR@genpro.gov.sk

Na vedomie:

Predseda NR SR Andrej Danko, email: andrej_danko@nrsr.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy