Reklama
Reklama

Petrochémia, to nie sú len motorové palivá a oleje

Počet zobrazení: 2283


V súvislosti s intenzívnou prípravou realizácie tretej automobilky na západnom Slovensku sa najviac hovorí a píše o jej vplyve na život v Nitre a v jej okolí, ale hlavne o raste cien nemovitostí, bytov, ale aj o  výške nájomného. To je tá  mediálne  zaujímavejšia časť dosahu budúcej  stavby v anglickom režime.

Menej, alebo vôbec sa  nehovorí o tom, ako montáž  a prevádzka automobilov súvisia s petrochémiou, produkciou palív a ďalšími produktmi  na báza ropy a plynu, alebo je to téma okrajová, zbytočná, nezaujímavá? Napriek tomu sa natíska otázka, prečo sa tom nehovorí, veď náš bývalý chemický priemysel mohol významnejšie participovať na ich kompletovaní  svojou produkciou a nie len niektorými výrobkami z plastov a z dovážaných polotovarov v rôznych manufaktúrach alebo výrobou káblových zväzkov.

Primárne by sme sa mohli pýtať, či taký rozvoj dopravných prostriedkov, ako prebieha v posledných rokoch, by bol bez ropy a produkcie palív a iných látok z nej vyrábaných vôbec možný. Čím by boli vozidlá a ich pohonné jednotky napájané? Jedna časť užívateľov by sa priklonila k názoru, že pohon na báza elektrickej a čistej energie by bol v súčasnosti na vyššom stupni realizácie a v bežnej prevádzke a druhá by sa klonila k názoru, že ľudia by využívali viac hromadnú dopravu, prípadne v mestách bicykle. A aby to nebolo, ako dnes, jedno auto, jeden človek v ňom. Nech by bola realita akákoľvek, predsa bez produktov petrochemického priemyslu by aj výroba elektromobilov bola zložitejšia pre problémy s materiálmi a kapacitou ich batérií a obalov.

Do súboru problémov a vzťahov medzi petrochémiu a počtom áut je najčastejšie vnášaná len  cena ropy s jej politicko-ekonomickými dôsledkami. Snaha zachovať si vrcholové postavenie na trhu s ropou viedlo producentov  v posledných rokoch k jej vysokej ťažbe, prebytkom na trhu a poklesom jej ceny, dôsledky čoho nemohli dlhodobo znášať ani tí najbohatší šejkovia. Cena sa opäť priblížila k  hranici 50 USD/barel. Čo však môže a má zaujímať motoristov, je skutočnosť, že napriek tomu ceny palív na čerpacích staniciach neodrážali výraznejšie nižšiu  cenu ropy. Zaujímavé, však?

Nielen palivá na báze ropy, ale aj náterové hmoty, plasty, syntetický kaučuk a kordový textil v pneumatikách každého druhu sú súčasťou automobilov a tie sú tiež založené na rope. Snahou výrobcov a konštruktérov áut  je zvyšovanie výkonnosti pri znižovaní ich hmotnosti, čomu napomáhajú plasty všade tam, kde je to možné a vhodné. I zvýšenie ich odolnosti voči nárazom pri haváriách je založená na húževnatých plastoch v dverách áut a nárazníkových častiach vozidiel.

Aj taká je pravda o vzťahu medzi autami, ich stavbou a prevádzkou a produktmi petrochemického priemyslu. Že to nie sú len palivá, a mazadlá, či oleje  ale aj iné látky chemickej povahy, ktoré sú v automobilovom priemysle, ale aj občianskom živote  nenahraditeľné.

Ak sme túto úvahu začínali v Nitre, potom sa môžeme pýtať, ako bude do produkcie anglickej firmy Jaguar Land Rover zapojený dlhoročný výrobca plastov Plastika, sídliaca na opačnom konci mesta v Krškanoch. Čo vie o tom jej bývalý riaditeľ, exminister a poslanec Ľ. Jahnátek?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy