Prečo som ľavičiar

Počet zobrazení: 5487

Priatelia, len malá odborná poznámka. Cítim, že niektorí ľudia majú zmätok v tom, keď sa povie „vlaky zadarmo“ či „obedy zadarmo“. Roky som prednášal sociálnu politiku a napísal o sociálnom štáte niekoľko kníh, takže viem, o čom hovorím.

VLAKY ZADARMO – SÚ NAOZAJ ZADARMO?

Keď sa povie „vlaky zadarmo“, niektorí oponujú, že nič nie je zadarmo. No ono to ani nie je myslené, že to padlo z neba. Ono je to myslené, že je to zadarmo pre prijímateľa služby. A teda pre cestujúceho. To isté platí pre obedy – zadarmo pre deti/rodičov.

Samozrejme – niekto to zaplatiť musí. Ale to platí aj pre verejné osvetlenie či návštevu mestských parkov. Sú zadarmo – to znamená, nie je za tieto služby žiaden osobitý poplatok. Ale to, že sa na tieto služby prostredníctvom daní skladáme spoločne, vrátane úpravy parkov či elektriny do verejného osvetlenia, to je jasné každému.

ZÁLEŽÍ NAŠEJ SPOLOČNOSTI NA RODINE?

Pointa je, že niektoré veci si vyspelá spoločnosť váži natoľko, že ich chce sprístupniť všetkým. Napríklad rodina – a preto obedy zadarmo pre deti. Alebo mobilita – a preto vlaky zadarmo pre sociálne slabšie skupiny. Alebo vzdelanie – a preto vzdelanie bez školného. A tak ďalej.

Každá spoločnosť takto vydeľuje niektoré statky a služby, ktoré sa platia cez spoločný balík, vrátane zdravotnej starostlivosti či sociálnych istôt.

SOCIÁLNY ŠTÁT SA VYPLÁCA CHUDOBNÝM

Všetky tieto verejné statky obvykle nesú finančný benefit najmä pre tých chudobnejších, resp. pre stredné vrstvy. Bohatší ľudia by nemali problém platiť si chirurgické operácie v luxusných súkromných zariadeniach, či nebodaj platiť za vlak, obedy či návštevu parkov.

Ale chudobní ľudia či nižšie stredné vrstvy by s tým problém mali. Vrátane dôchodcov, študentov či mladých rodín.

Štát týmto vytvára dôstojnejší život pre tých, ktorí nie sú bohatí, a to je zmysel vlakov zadarmo aj obedov zadarmo.

DEMAGÓGIA PRAVIČIAROV

Pravičiari radi hovoria, že stačí znížiť dane. Ale to je nezmysel. Zmyslom sociálnej politiky je to, že v absolútnych číslach vždy zaplatí viacej bohatý človek či veľká nadnárodná korporácia. Pretože má vyšší plat a vyššie zisky. Tým pádom sú verejné statky financované najmä z peňazí bohatých.

Chudobný človek by si nikdy nemohol komerčne dovoliť zaplatiť komplikovanú operáciu či školu. Nebyť prerozdelenia bohatstva v spoločnosti cez daňový systém, ľudia by jednoducho nemali ani zdravotnú starostlivosť, ani vzdelanie, ani sociálne služby. Nemali by na to.

Do verejnej kasy odvádzajú oveľa menej než sa im cez verejné statky ponúka. Taká je redistribučná logika systému.

Čisto z hľadiska egoistických záujmov bežných pracujúcich ľudí je sociálny štát neuveriteľne výhodný.

KEDYSI ĽUDIA NEPLATILI DANE, ALE UMIERALI NA ULICI

Samozrejme – ak ste bohatý manažér, biznismen či bankár, tak sa budete sťažovať na vysoké dane a budete voliť pravicu. Ale ak ste robotník, tak si vďaka sociálnemu štátu môžete dovoliť veci, ktoré by ste si inak dovoliť nikdy nemohli.

Spomeňte si na doby, kedy žiaden sociálny štát neexistoval. Niekedy začiatkom 19. storočia. Felčiara si mohli dovoliť len tí najbohatší a ostatní umierali na uliciach na banálne choroby.

Väčšina ľudí bola negramotná, lebo si nemohla dovoliť zaplatiť deťom vzdelanie. A sociálne slabšie vrstvy nechránil štát pred chudobou či nezamestnanosťou.

Takúto darvinistickú džungľu by sem chceli vrátiť pravičiari – a preto šíria demagógiu, že nič nie je zadarmo.

POROVNAJTE SI ŠVÉDSKO A HONDURAS

Je to lacný argumentačný trik, ktorými chcú oblbnúť chudobných ľudí, že ak im znížia dane o dvadsať eur a na zrušených sociálnych službách im zoberú tisíce eur, že sa im to oplatí.

Neoplatí. Je to podvod na ľuďoch. Oplatí sa to len veľkým koncernom, bankám a pracháčom.

Porovnajte si Švédsko a Honduras. V sociálnom Švédsku bohatí platia vysoké dane, vďaka čomu funguje silný sociálny systém. V pravicovom Hondurase sociálny štát prakticky neexistuje, dane sa neplatia, všetko ovláda voľný trh.

PREČO SOM ĽAVIČIAR

V krajinách, v ktorých sa žije najlepšie, vrátane Rakúska, Dánska či Nórska, sú dane najvyššie – pre tých bohatých, nie pre chudobných, pretože tak je to sociálne spravodlivé.

Pre chudobných ľudí a stredné vrstvy sú ľavicové ekonomické riešenia tie najvýhodnejšie. Vrátane vlakov zadarmo, vrátane obedov zadarmo. A áno – zadarmo.

Už mi rozumiete, prečo som ľavičiar?

(Status na FB, 3. 3. 2019, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984