Reklama
Reklama

Samospráva a vysoké školy

Počet zobrazení: 630

Som šokovaný z práce na rezorte školstva pri príprave novely vysokoškolského zákona. Najmä z neskúseného štátneho tajomníka, ktorý sa obklopil neznámymi poradcami a expertmi. To, čo preniklo na verejnosť prostredníctvom diskusií v médiách, svedčí, že oduševnení tvorcovia sa, zrejme nechtiac, vrátili do smutných časov po Februári 1948. Na ministerstve sa rozhodli likvidovať demokratické, autonómne a samosprávne ponovembrové vysoké školstvo ako v staroveký Rím mesto Kartágo.

Napriek ochote pristúpiť k dialógu s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov sa mlčí o tom, že predovšetkým je potrebné predložiť aj kvalitný legislatívny zámer. Keď som v polovici roku 2014 odchádzal z ministerstva, už pol roka pracovala odborná skupina na príprave nového zákona o vysokých školách.

V jej zložení boli delegovaní zástupcovia SRK, RVŠ a ŠRVŠ, zástupcovia vládnej koalície a opozície z parlamentného výboru. Viedol ju skúsený odborník rezortu, vtedy môj odborný poradca P. Mederly, ten, ktorý pôsobil na rezorte v dobách, keď sa schválil doteraz platný, mnohokrát novelizovaný zákon. Jeho príprava bola impozantná, veď na diskusiách na rektoráte Slovenskej technickej univerzity boli prítomní aj delegovaní zástupcovia neparlamentných strán, výrobných zväzov a odborov.

O desaťročie neskôr som bol Legislatívnou rady vlády vyzvaný na prípravu nového, stručného a akčného zákona. Bola to veľká výzva.

Pripravoval sa zákon pri zachovaní vysokoškolských samosprávnych orgánov, voľby dekanov, rektorov, vedeckých rád a malých i veľkých senátov, vrátane kreovania správnych rád. Toto takmer všetko sa teraz za ministerským stolom navrhovalo obmedziť, ba v niektorých prípadoch odstrániť.

Verím, že na ministerstve sa umúdria a pochopia, že zákony sa tvoria vo verejnej diskusii a vo väzbe s tými, pre ktorých sa pripravujú, Nie pre štátnych úradníkov, ale pre vysokoškolskú reprezentáciu, pedagógov, vedcov, študentov a externých spolupracovníkov. Jeho autori a predkladatelia nesmú na to zabúdať.

(Status na FB 24. 3. 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy