Reklama
Reklama

Svet v moci peňazí a ničiteľov civilizačných hodnôt

Počet zobrazení: 4452

Ešte som nebol v politike, ale už vo vedeckom prostredí Slovenskej akadémie vied som získal presvedčenie o tom, že značná časť médií slúži moci peňazí. Vtedy som si nahováral, že ak chcú prežiť, tak musia zväčša slúžiť svojim majiteľom. A tak sa postupne a potupne stávali zo strážcov demokracie jej hrobári. Hľadanie pravdy bolo až na druhom mieste, samozrejme boli výnimky, a preto veľká česť odvážnym a čestným jednotlivcom - novinárom. Postupne s médiami posilnili politické, dobre živené, mimovládne organizácie, sveta sa zmocnili oligarchovia, médií a politiky kmotrovia, nadvládu získavali globálne nadnárodné spoločnosti a samozvané združenia.

Dnes, ak ktokoľvek z nás začne prekážať surovej túžbe a drsným krokom absolútnej moci nových, umelo a účelovo vytvorených občianskych a politických hnutí, najmä však bezbrehým neoliberálnym a infikujúcim multikultúrnym katom tohto sveta, musí byť všetkými prostriedkami zlikvidovaný, udupaný a pošpinený s celou rodinou. V podstate v minulosti to bola fyzická smrť, dnes je to často smrť psychická. Minulé storočie zdevastoval fašizmus, nacizmus a stalinský komunizmus, nové storočie a tisícročie likvidujú najmä veriaci neoliberáli a multikulturalisti, ktorí cielene ničia klasickú demokraciu, glorifikujú hlas ulice, spochybňujú parlamentarizmus, civilizačné a kresťanské hodnoty a jedinečnosti národných kultúr i tradícií. Volajú len po ľudských politických právach a zabúdajú na ľudské povinnosti a zodpovednosť, bojujú za svoju slobodu a druhým slobodu berú, bezbreho, bez hany vstupujú do súkromia jednotlivcov, ničia a pália na nových horiacich hraniciach kultúrny dialóg, rinčia s arzenálom nálepkovania, nadávok, volajú po zbrojení. Pravdou sa stáva len tá moja mediálna a politická interpretácia, moja nepoškvrnená, jedinečná pravda. A takto vytvárajú priestor pre nových vládcov sveta, nových vyfabrikovaných politrukov a komisárov z ulice, ako aj bezbrehých bláznov i v našom parlamente a v súkolí prezidentových prisluhovačov na Hodžovom námestí v Bratislave.


Status na FB 13. 11. 2018
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy