Reklama
Reklama

Takto by mal vyzerať krach kapitalizmu?

Počet zobrazení: 3675

Ak v hlavnej bašte korporatívneho kapitalizmu nemajú úradníci istú výplatu a celá administratíva sa musí "vypnúť" - a to je jedno, či na pár hodín, alebo pár dní, už asi niečo veľmi hnije "v tom štáte dánskom"...

A to je jedno, či sa zajtra prezidentovi USA podarí alebo nepodarí dohodnúť so senátormi na pokračovaní, navýšení, či podmienečnom doplnení financií pre štátne potreby, pre asi osemstotisícovú armádu štátnych zamestnancov.

Utrpí povesť štátu ako takého? Alebo si konečne ľudstvo uvedomí, že sa dostalo na hranicu, odkiaľ už nebude návratu? Na hranicu rozpadu ľudskej spoločnosti, rozpadu organizácie ľudstva do spoločenstiev a vzájomne sa ničiacich enkláv a tlúp, na hranicu, ktorú tak desivo potom v pokračovaní deja vykresľujú všetky hororové science-fiction ako "tichý zanik civilizácie"?

Lebo veď kto potom bude ďalej spravovať jednotlivé krajiny, jednotlivé územia a spoločenstvá? Korporácie? To vážne? Podnikatelia?  Vážne? Odvážni jedinci typu Poštár z  rovnomenného amerického filmu Kevina Costnera, či tlupa Bláznivého Maxa ovládajúca vždy jednu dopravnú tepnu vedúcu ku zvyškom ropných zásob?

My sa tu stále hráme v roku 2013 na demokratov a na to, že liberálny kapitalizmus má ešte stále priestor na rozvoj. V skutočnosti už upadá a s ním upadá i celá ľudská infraštruktúra. Ak nemá štát ako najvyššia forma organizácie spoločenstva na určitom území dnes prostriedky na to, aby fungoval, to je začiatok konca. Ak sa svet už dnes podľa rôznych globálnych korporácií člení na rôzne sféry vplyvu, pričom  všetko mimo vplyvu, to sú "externality" presne podľa modernej ekonómie liberalizmu, potom sa máme na čo tešiť. Na rozpad, zahnívanie, rozklad spoločenstiev....

Alebo je svet pripravený plynulo prejsť na "municipalitnú" štuktúru územnej moci? Dnes, pred voľbami našich "županov" ( ha, jeden šedý mi visí v kúpeľni) už i tak všetci vieme, že ide hlavne o peniaze - o moc manipulovať s verejnými peniazmi. Ale čo sa stane potom, ak sa peniaze "vypnú" ako dnes v najbohatšom štáte sveta, v USA?

Nie je obraz rozpadajúcich sa spoločností, ktoré boli postupne vohnané do občianskych vojen, nepokojov a dodnes nie sú utíšené a neustále ďalej vybuchujú, preobrazom tejto skazy ľudskej spoločnosti? Alebo si myslíme, že dlhotrvajúce a vleklé nepokoje v krajinách, ktoré tak láskavo "zdemokratizovali" na hlavniach smrtonosných zbraní práve tie najcivilizovanješie krajiny združené do Severoatlantickej aliancie, sú tu len preto, lebo tam ešte stále "nie je dosť demokracie?",Akosi si už ani nevšímame, že rakovina rozpadu už zasiahla nielen Stredný východ, nielen Irak, Afganistan, dnes sa bojuje v Sýrii a ani jedna z krajín Severnej Afriky sa ešte nestabilizovala, pričom to už vrie v južných štátoch Európy. A dnes "zhasla" administratíva USA.

Čo by nastalo, ak by "vypnutie" netrvalo povedzme pár hodín, ale pár mesiacov?  Ktoré prvé americké štáty by vyhlásili samostatnosť od federálnej administratívy a v ktorých by začali nepokoje ako prvé?

Nie, neteším sa, hrozím sa toho... lebo do tejto situácie ešte od rána prídu ideologické komentáre pravých a pravoverných liberálov kričiaaich, že to je kríza štátu a že oni chcú "menej štátu" a viac..ale .čoho? Anarchie? Alebo diktatúry jednotlivca? Jednotlivej korporácie? Tak ako v Chile keď korporácie "dosadili" fašistu Pinocheta?

Začínam sa báť....

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy