Reklama
Reklama

Vladimír Manda: Idea spravodlivosti v rozorvanej spoločnosti

Počet zobrazení: 313

Domnievam sa, že je tragédiou, keď sa centrálnou ideou nášho štátu stáva idea spravodlivosti. Štát tu nie je od toho, aby vyhlasoval nejaké idey, za ktorými by mala spoločnosť ako spoločenstvo hlupákov pochodovať. Idey, ako usmerňovače pohybu spoločnosti do budúcnosti, pokiaľ tu nejaké také sú, môže vyhlasovať a presadzovať spoločnosť, jej spoločná vôľa, pokiaľ sa k takej spoločnej idei dopracuje. Avšak s ohľadom na sociálnu rozorvanosť našej spoločnosti, predovšetkým na biednych a bohatých nie je zatiaľ možné k spoločnej idei dospieť. Dnešnými politikmi vyhlasovaná idea spravodlivosti od Čaputovej cez Matoviča a končiac Lipšicom je pre vývoj našej spoločnosti nebezpečná jednak preto, že to, čo oni rozumejú a presadzujú pod ideou spravodlivosti, je partikulárna, skupinovými záujmami obmedzená idea spravodlivosti, prospievajúca len jednej časti spoločnosti. Zrušenie referenda, ktoré podpísalo 600 tisíc občanov, to jasne dokumentuje. Presadzovanie danej idey je nebezpečné aj v tom, že zakrýva podstatu konania štátnych orgánov. Oni nie sú povolané konať spravodlivo, ale sú povinné konať podľa zákona. Takže my dnes nepotrebujeme Čaputovej či Lipšicovu spravodlivosť, v mene ktorej sa ospravedlňuje nezákonnosť, potrebujeme, aby sa dôsledné dodržiaval zákon.

                                 
(Status na FB, 5. októbra 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy