Reklama
Reklama

Výber z „Manifestu komunistickej strany“

Počet zobrazení: 2973

Tak ako na seminári v Detve predkladám výber z manifestu aby aj bežný čitateľ sa zamyslel a zorientoval v tom čo bolo a aj dnes je podstatou komunistického hnutia a čo sú avantúry, a zločiny bývalých či súčasných papalášov a papalášikov tohto hnutia. Toto považujem za svoju povinnosť voči miliónom tých ktorí vstupovali do tohto hnutia kvôli snahe o vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti.

Toto by mal učiniť aj Ústav pamäti národa a očistiť čistú ideu od historickej špiny ak sa nechce spreneveriť svojmu názvu a neplytvať peniazmi tohto národa.

 

Citácie

Kurzívou úvodné slova autora blogu.

Čo rozumieme pod pojmom proletariát?:  „Buržoázia zbavila všetky dosiaľ ctihodné a so zbožnou bázňou uctievané povolania ich svätožiary. Premenila lekára, právnika, kňaza, básnika a vedca na svojich platených námezdných pracovníkov.“ (poznámka: pracujúcich)

 

Podstata komunistického hnutia: „V tomto zmysle môžu komunisti zhrnúť svoju teóriu do jedinej vety:

zrušenie súkromného vlastníctva.“ (poznámka: kapitálu)

 

Čo chcú premeniť komunisti na kolektívne vlastníctvo?Ak sa teda kapitál premení na kolektívne vlastníctvo patriace všetkým príslušníkom spoločnosti, nepremení sa tým osobné vlastníctvo na spoločenské. Zmení sa len spoločenský ráz vlastníctva. Vlastníctvo stratí svoj triedny ráz.“

 

Kto je v tejto spoločnosti za zrušenie súkromného vlastníctva?Desíte sa, že chceme zrušiť súkromné vlastníctvo. Ale vo vašej terajšej spoločnosti je súkromné vlastníctvo zrušené pre deväť desatín jej príslušníkov; jestvuje práve preto, že pre deväť desatín nejestvuje. Vyčítate nám teda, že chceme zrušiť vlastníctvo, ktoré nevyhnutne predpokladá, že obrovská väčšina spoločnosti nemá vlastníctva. Slovom, vyčítate nám, že chceme zrušiť vaše vlastníctvo. Nuž áno, to naozaj chceme.“

 

Postoj k iným spoločenským pohľadom na spoločnosť: „Obžaloby proti komunizmu, vznášané z náboženských filozofických a vôbec ideologických hľadísk, si nezasluhujú obšírnejší rozbor.“

 

Vzťah k iným stranám a ideológiám: „Slovom, komunisti všade podporujú každé revolučné hnutie proti terajším spoločenským a politickým pomerom. Vo všetkých týchto hnutiach vyzdvihujú otázku vlastníctva ako základnú otázku hnutia, nech už nadobudla viac alebo menej vyvinutú formu.“

 

S kým chceme spolupracovať? „Napokon sa komunisti všade usilujú o spojenie a dorozumenie demokratických strán všetkých krajín. Komunisti pokladajú za nedôstojné tajiť svoje názory a úmysly. Otvorene vyhlasujú, že ich ciele sa dajú dosiahnuť len násilným zvrhnutím celého doterajšieho spoločenského zriadenia.“

 

Citované z:

https://www.marxists.org/slovak/marx-engels/1848/manifest/index.htm?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy