Reklama
Reklama

Zabúda, že je prezidentom Slovenskej republiky...

Počet zobrazení: 4789

Nemôžem pochopiť konanie nášho prezidenta, iba ak... a to napíšem v závere. Jeho podraz v rámci stretnutia prezidentov V4 v Rzeszówe v Poľsku tým, že odmietol spoločný postup pri riešení migračnej krízy a odmietol sa zúčastniť na záverečnom spoločnom obede prezidentov, veľmi nepekne reprezentoval Slovensko. Asi „utekal“  za spriazneným Dalajlámom XIV. na Slovensko, pričom jeho neoficiálne stretnutie s ním dokázalo, že zabúda, že je prezidentom Slovenskej republiky.

A napokon, jeho nedávna reč na pohrebe exprezidenta Michala Kováča, spolu s Pavlom Démešom, bola hrubou politickou propagandou, nabádaním k destabilite politického a spoločenského života v našej vlasti (veď dianie na Ukrajine je im vzorom), a navyše odznela v Dóme sv. Martina, v cirkevnom prostredí, kde vystúpenia politikov majú byť duchovne zrelé a nepolitické.

Nuž robí to iba ak... že tým slúži jednej nemenovanej veľmoci (a to je už dlhodobo nesporné) a všetky jeho kroky vedú v jeho samoľúbosti k presvedčeniu, že len on je ten, čo zachráni Slovensko, ktoré sa medzinárodne etablovalo a je vnímané, nielen v období nášho predsedníctva v EÚ, ako stabilný, demokratický štát, so všetkými problémami súčasnej demokracie vo svete.

Status na FB, 18. 10. 2016, titulok Slovo

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy