Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Zámer, či príležitosť?

Počet zobrazení: 2998

Vysvetľovať ktorúkoľvek dejinnú udalosť môžeme v zásade tromi spôsobmi. Môžeme ju vysvetľovať ako produkt otvorene deklarovaného zámeru, ako produkt skrývaného zámeru, alebo ako produkt „zhody okolností“. Použijúc metaforu A. Smitha môžeme hovoriť o viditeľnej, skrytej a neviditeľnej ruke.

Za najsilnejšie považujme vysvetlenia prostredníctvom „neviditeľnej ruky“. Veľmi dobre vieme, že človek mieni a osud mení. Teda veci obvykle dopadnú ináč, ako sme si to naplánovali. Žiaľ, osud vždy vystupuje v maske náhodnosti.  

Ktorá zo spomínaných „rúk“ je v akcii v prípade migrantov?

Mnohí zastávajú názor, že vlna migrantov je dôsledkom zámeru, teda viditeľnej alebo skrytej ruky.  Nezhodnú sa však v tom, o koho zámer ide, kto je za tým. Prvým kandidátom je, samozrejme, Putin, možno je však za tým Obama, alebo dokonca možno ... Fico. Veď idú voľby a on potrebuje tému! Fantázia géniov politickej analýzy nemá medzí.

Myslím si však, že k tomu, aby sme vysvetlili objavenie sa vlny migrantov, nepotrebujeme sa odvolávať na prítomnosť „skrytej ruky“, teda nemusíme predpokladať, že ide o udalosti, ktoré niekto z pozadia „organizuje“. Na vysvetlenie nám stačí „koincidencia okolností“. Môže teda ísť o spontánny, samočinný proces, v ktorom každý z účastníkov len využíva pre neho priaznivé zhody okolností.

Prvou jeho podmienkou je existencia masy frustrovaných ľudí. Moslimský svet v dôsledku vnútorných rozporov a vonkajších zásahov ako aj klimatických zmien bol strhnutý do víru turbulencií. Milióny ľudí sa ocitajú v zúfalej situácii, z ktorej „doma“ nevidia nijaké riešenie. K tomu pristúpi nápad tureckej a balkánskej mafie, že na frustrácii miliónov ľudí sa dá dobre zarobiť. Vedia o tom, ako sú ľudské práva upravené v západnej Európe a vedia o tom, že voči davom sú dnes európske štáty bezmocné. A potom už stačí šíriť sociálnymi sieťami medzi frustrovanými ľuďmi, že tam, za morom, sa dočkajú riešenia svojej situácie. Len ich musí byť veľa. A, samozrejme, sú tu ešte tureckí politici, ktorí vycítili, že sa môžu zbaviť utečencov a ešte na tom aj zarobiť a zvýšiť svoju váhu vo vzťahu k EÚ.

Politika je často umením využívať príležitosti, i keď by sme boli radšej, keby bola aj umením vzdorovania príležitostiam.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
Idioti v politike
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť