Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Zmeny dobových rámcov

Počet zobrazení: 2792

Každá doba má svoje dominanty, svoje maniere, svoje normy a svoje konvencie, špecifický spôsob videnia sveta. Všetky výkony človeka sú umiestnené do istého dobového rámca a plne sú zrozumiteľné len z tohto rámca. Možno najpovrchnejším, ale určite najvýrečnejším prejavom sily dobovosti je móda. Obliekame sa tak ako sa patrí, aby sme sa obliekali. Nikto nevie, kto určil, ako sa máme obliekať, všetci to však vieme a rešpektujeme. Móde sa podriaďujeme prinajmenšom z dvoch dôvodov. Podriaďujeme sa, aby sme vynikli a aby sme zapadli, aby sme sa zaradili medzi tých, ktorých považujeme za svoju referenčnú skupinu. Ten, kto imperatívy módy nerešpektuje sa cíti vyradený zo svojej referenčnej skupiny, cíti sa vyradený zo spoločnosti, cíti sa nesvoj, cíti sa menejcenným. Silu módy dokladá aj to, že každá módna vlna predpisuje aj vzdor voči sebe. Dobová móda akoby obsadila všetky možnosti, aj možnosti vzdoru voči sebe.

Imperatív dobovosti sa však presadzuje v každej sfére života. Stačí sa pozrieť na budovu a hneď vieme, kedy asi, v ktorých rokoch bola postavená. A to nemusíme byť až príliš odborníkmi na architektúru. A to isté platí nielen o literatúre, filozofii, žurnalistike, ale aj o veciach každodennej potreby. V niektorých sférach sa dobový rámec mení rýchlejšie, v iných pomalšie. Mení sa však vo všetkých.

Dokonca aj zbožnosť má svoje dejiny.

Náboženstvá sú obyčajne konzervatívne, vzdorujú novotám. Presnejšie, usilujú sa novotám vzdorovať. Keď sa však pozrieme podrobnejšie na mikroštruktúry zbožnosti, tak uvidíme, že sa menia a menia sa synchrónne.

Niekedy zmeny prebiehajú ako kumulácia malých, mikroskopických posunov. Malé zmeny sa kumulujú po istý bod v rámci danej štruktúry a potom náhle prichádza zlom. Povedané heglovským jazykom „kvantita sa mení na kvalitu“. V duchovnej oblasti však registrujeme aj náhle zmeny,  erupcie, kataklizmy, ktoré akoby nič nepripravovalo.

Zdrojom väčšiny zmien v spoločnosti sú nepredvídané a nechcené dôsledky konania. Kolektívne konanie, teda konanie neurčitého množstva ľudí, má vždy aj nepredvídané následky. Žijeme vo svete „vedľajších dôsledkov“.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy