Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Hlavné zmeny ekonomického vývoja EÚ a globálnej ekonomiky
stanek_rohal_85.jpg

Videozáznam prednášky zo 16. 12. 2014

Ruská Atlantída
10chazarskyhrob-m.jpg

Chazari sú národ z raného stredoveku, ktorý je zaujímavý z viacerých
hľadísk. Ako jediní odolali arabskému náporu v druhej polovici 1.
tisícročia. Ďalšou pozoruhodnosťou je, že pred príchodom na územie

Čo (ne)viete o TTIP
klub_fric-chovanec_150.jpg

Videozáznam dialógu
Michal Frič a Rastislav Chovanec

Fašizmus a nacizmus včera a dnes
List Jánovi Budajovi
budaj.75.jpg
Vinš k dnešnému sviatku
kresba_i._r._210_x_100.jpg
Východiská a cesty k vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 – (12. časť)
pohlady_na_slovensku_politiku_uvod2.jpg

Rok 1992 – pokojné rozdelenie spoločného štátu Čechov a Slovákov

Fašizmus s ľudskou tvárou alebo idea komunizmu?
idea_komunizmu_uvod.jpg

Fašizmus ako „lož v maske autenticity“

Na pokraji jadrovej vojny 2
1. Kubkrise1962.jpg

Najnovšie poznatky a zistenia o Karibskej kríze na jeseň 1962, ktorá doviedla svet k priepasti, akou bola podľa novších teórií až jadrová zima.

Stránky