Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Na toleranciu treba čas
02_rozhovor-m.JPG

Jeden z hlasov v pesničke Náš svet je pestrý, ktorú sme nahrali v rámci
kampane Hlasy proti rasizmu, patrí tebe. Myslíš, že sa nám ňou podarilo
zvýšiť toleranciu na Slovensku? - Pesnička vznikla narýchlo, ale aj

Návrat ideológií
14-m.jpg

Súčasný svet je znepokojujúcejší ako ten minulý. Jeho komplikovanosť
dosiahla takú úroveň, až sa zdá nenahraditeľnou. Veľkým pokušením
sa stáva substitúcia komunikácie za informáciu, názorov za vysvetlenia.

listáreň

Milí priatelia

Rómovia, občania Slovenska – mýty a báje

Azda ani jedno etnikum žijúce na Slovensku nie je opradené toľkými
mýtmi ako práve rómske. Snedý, temperamentný národ sme si vložili do
škatuľky predpokladov, domnienok, vízií, ktoré majú len veľmi málo

Štát zostáva veľkým dlžníkom

Predložením pozmeňujúceho návrhu KDH k ústavnému zákonu, ktorým sa
mení a dopĺňa Ústava SR zo dňa 7. 2. 2001 v Národnej rade SR, sa
vyvolala diskusia, ktorá rozdelila spoločnosť na dva proti sebe stojace
tábory

Ľudia Violy Ivaškovej

Radšej by som písal o pani Violke samotnej, ako o jej fotografiách. Z
jednoduchého dôvodu: o fotografiách sa treba vysloviť vecne. Oceniť
objavnosť námetu, hĺbku obsahu, precíznosť formy, posúdiť kompozíciu,

Zápolenie škrečkov

Technologické burzy zaznamenávajú trend krachov, a tak sa pýtame, či je
Nová ekonomika v koncoch, skôr ako sa vôbec začala aplikovať. Koho
zaujíma duševné rozpoloženie mladých, rizikachtivých špekulantov,

Koľko "jedine správnych ciest" tu už bolo?

V týždenníku SLOVO č. 36/2001 ste uverejnili rozsiahly článok Zbohom
vojenskej službe. Jeho autor Eduard Chmelár, prezident ISOS a koordinátor
kampane Za zrušenie základnej vojenskej služby, v ňom uvádza množstvo

Caput mundi; Centrum sveta
1109_13_Ilustracne_foto_flickr.comCB-m.jpg

Konečne som v New Yorku, na mieste, kde sú slová „cudzí“ a „iný“
celkom bezvýznamné. Je to tu iné ako kdekoľvek inde na svete: pestrá
zmes hľadačov šťastia – a všetci prichádzajú odniekiaľ zďaleka.

Plyn – dobrý sluha...
vyrezCB-m.jpg

Zemný plyn sa ako energetické médium u nás využíva pomerne krátko –
približne sto rokov. Naša závislosť od neho je daná čiastočne
prírodnými podmienkami (slovenské prírodné zásoby sú skôr

Politický zemepis časť 19

Portugalsko

Srdcom bola vždy v Lotyšsku

Vairu Vike-Freibergovú som stretla prvý raz na medzinárodnej konferencii
prekladateľov a vydavateľov lotyšskej literatúry, ktorá sa konala v roku
1988 v Rige. Táto sympatická zahraničná Lotyška, ktorá pricestovala na

Stránky