Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Spätná väzba

S autorom a aj s článkom sa dá súhlasiť. No nemyslím si, že
spolupráca s ŠtB bola len záležitosť individuálnej schopnosti človeka
vysporiadať sa so situáciou ponuky alebo nátlaku na spoluprácu ako píše
P. Weiss.

Zdravím iniciatívu ĽPR!

Chcel by som sa s Vami podeliť o jeden zážitok. V lete som sa vracal okolo
desiatej večer z práce domov. Na konci jednej z ulíc som vo svetle
pouličných lámp uvidel, že sa tam deje niečo, čo vyzeralo ako scéna z

Trochu inak o predaji emisií

Rozbúrené vody diskusií, koľko vlastne Slovensko dostalo za tonu
„teplého vzduchu“, sa pomaly utišujú a potvrdzujú starú pravdu
politických matadorov. Tá pripomína tvorivú aplikáciu výroku sexuológa

Sviatky Židov

Chanuka

Pennsylvánske zápisky (2)

O kultoch a kultúrnost

Neprehlbujme, ale zmenšujme rozdiely

Ostrá polemika o postavení etickej a náboženskej výchovy vo vyučovacom
procese, ktorý sledujeme v médiách, by vôbec nemusela existovať. Tento
spor je vytvorený umelo, má korene v zavedení alternácie vyučovania

Novinári lovcami vo svorke

Lovci vo svorke – tak označil spisovateľ a publicista Pavol Dinka vo
svojej najnovšej knihe aj v jej názve žurnalistov, ktorí sa správajú
ako rozdráždené psy naháňajúce korisť.

Padajú ako hrušky

Dopravná banka vznikla pôvodne ako vnútropodniková banka majúca za cieľ
riešiť problém podpory rozvojových programov v oblasti dopravy.
Myšlienka jej postupnej komercionalizácie a premeny na bežný bankový

Rasizmus je absurdný nezmysel

Rasizmus je podľa mňa všeobecný ľudský nezmysel, ktorý v skutočnosti
vychádza z egoizmu, a je to vonkajšie označovanie akejsi horšej inakosti.
Je to netolerancia k inakosti. Vo svojej podstate vnímam rasizmus ako niečo

Vecne a bez emócií

Je chvályhodné, že šéfredaktor SLOVA E. Chmelár vyšiel s iniciatívou
rozvinúť diskusiu o smerovaní ľavice. Zdá sa, že sa konečne ľady
pohli. Teší ma, že sa do tejto diskusie zapájajú mladí ľudia. Je

Liek na nezamestnanosť

Bolo by triviálne opakovať, že miera nezamestnanosti u nás už dávno
prekročila hranice únosnosti. Určité percento nezamestnanosti je
nerozlučne späté s kapitalistickou ekonomikou.

Rómovia, občania Slovenska – mýty a báje

Azda ani jedno etnikum žijúce na Slovensku nie je opradené toľkými
mýtmi ako práve rómske. Snedý, temperamentný národ sme si vložili do
škatuľky predpokladov, domnienok, vízií, ktoré majú len veľmi málo

Stránky