Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Smutný precedens

Minulý týždeň sa poslanci odhodlali k nebývalému aktu - prvýkrát v
histórii NR SR si uctili (popri 56. výročia SNP) pamiatku Rómky -
Anastázie Balážovej, matky ôsmich detí zo sporiadanej rodiny, ktorú

Schudobnení učitelia

Problém delenia peňazí a vlastne aj majetku sa stal kardinálnou otázkou
90. rokov. To, čo bolo majetkom štátu, muselo prejsť do súkromných
rúk, aby bol efektívnejší chod celého hospodárstva, a aby sme konečne

Silná Európa je v našom záujme
6-m.jpg

V Bruseli odštartujete v pozícii komisára „bez kresla“. Aké sú vaše
plány na prvých šesť mesiacov vo funkcii, čo chcete dosiahnuť? - Dobre
si uvedomujem, že šesť mesiacov je primálo na to, aby sa niečo dosiahlo.

Tanečný festival vo Varšave spája umelcov nielen z Európy

Medzinárodný festival moderného tanca vo Varšave má za úlohu
každoročne umožniť mladým umelcom z celej Európy nadviazať
paneurópske kontakty a dovoliť im tak sledovať najnovšie trendy v ich
umeleckej disciplíne.

správy

Obvinenie Denisy Havrľovej zrušené

Komerčné filmy z východnej Európy sú nudné

Ste novým šéfom MFMF. Chcete niečo zmeniť v koncepcii tejto významnej
zložky Berlinale? - Chceme zostať sprostredkovateľom medzi svetovou
kinematografiou a divákom. Naša koncepcia spočíva v ukazovaní esteticky

Podľa príkladu Barthesa za príklad Barthes

Sú ľudia, ktorých neodolateľne priťahuje dobrodružstvo. Dobrodružstvo
ako antinuda, ako účasť na živom dianí s otvoreným koncom. Úrovne, na
ktorých sa možno oddávať dobrodružstvám, sú rôzne. Nemusia byť

Integrácia národa či štátu?

V rozširovaní NATO a Európskej únie zohráva Maďarsko dôležitú úlohu
i z hľadiska jeho susedov. Zemepisná poloha tejto krajiny z nej robí
akýsi ostrov odtrhnutý od kompaktného celku západoeurópskych členských

S kožou na autorský trh

Postoj politikov k vyslovenému slovu býva nielen u nás rozličný. Mnohí,
hoci si vybrali dráhu verejných činiteľov, mlčia ako hrob. Nebojácne a
svojské prejavy iných zase pripomínajú príslovie, že mlčať je zlato.

Druhý pilier: občan nevoľníkom (1)
3_SITACB-m.jpg

Tzv. dôchodková reforma a zavedenie II. piliera dôchodkového systému s
povinnou účasťou v ňom urobila z občanov Slovenska nevoľníkov, ktorí
musia po celý život odvádzať desiatok svojmu pánovi, ktorým sa v

Nechcení chudobní príbuzní
8-m.jpg

Jednou zo základných slobôd v Európskej únii je sloboda pohybu osôb.
Občania z desiatich pristupujúcich krajín by sa však na ňu po 1. máji
tešiť nemali.

Od súčasnej polarizácie k diferenciácii II.
13-m.jpg

Zdrojom česko-slovenského napätia bol tiež vysoký počet Čechov – 100
tisíc – zamestnaných na Slovensku. Ich slušný sociálny status
dráždil predovšetkým vzdelanejších nezamestnaných či slabo platených

Stránky