Reklama
Reklama

Najčítanejšie

Na dne bezmoci

Pred šesťdesiatimi rokmi sa európski Židia dostali až na samé dno
svojej kolektívnej existencie. Nacistickí vojaci ich ako dobytok nahnali do
vagónov, ktoré ich z celej Európy dopravili do táborov smrti a tam ich v

Tradičná SNS a jej netradičné problémy

Prvý slovenský disident Jonáš Záborský, ktorého kruto bili cudzí i
vlastní, v predminulom storočí napísal, že nech sa pozrieme kdekoľvek
na kúsok strednej Európy medzi Tatrami a Dunajom, nájdeme tam Kocúrkovo.

Múzeá ako súčasť cestovného ruchu

Ak by sme chceli vymenovať charakteristické znaky druhej polovice 20.
storočia, mohli by sme k nim zaradiť aj taký fenomén, akým je cestovanie
a s ním spojený rozvoj cestovného ruchu. Každoročne sa totiž milióny

K štrajku železničiarov

Jeden z predpokladov úspešnosti priemyselnej revolúcie boli železnice.
Bez lacnej a na vtedajšiu dobu rýchlej dopravy surovín a výrobkov by
vlastne priemysel nemohol existovať. Európske vlády si uvedomili aj

vytrhnuté z internetu

Obľúbenou zábavou mnohých žien býva premiestňovanie nábytku. Túto
túžbu musia realizovať buď manželia, alebo iní muži, ktorí sú
naporúdzi. Takouto obeťou bol napríklad Švejk, keď záletná panička

Nové témy pre novú ľavicu

Nedávne mediálne vyhlásenia vedúcich predstaviteľov SDĽ boli nepochybne
skratovou reakciou na katastrofálny prepad preferencií, ktoré celkom
pochopiteľne spôsobili značnú nervozitu aj v celej členskej základni

Nestačí mať iba ambície

Spájanie ľavice na Slovensku bolo donedávna prioritnou témou. Mnohí
nechápali iniciatívu lídra SOP Pavla Hamžíka spojiť sa s SDSS Jaroslava
Volfa. V tejto podobe by totiž hamžíkovci boli len akýmsi rebríkom pre
sociálnych demokratov

Štatistika - súčasť boja o Biely dom

Prvý septembrový pondelok je v Spojených štátoch tradične zasvätený
práci. V roku prezidentských volieb býval Deň práce dlhý čas navyše
aj akýmsi oficiálnym začiatkom predvolebnej kampane. Zdá sa, že táto

Otázka týždňa

Po zverejnení predchádzajúcich návrhov základnej zmluvy s Vatikánom v
SLOVE sa mnohí odborníci a politici k nemu vyslovili veľmi kriticky. Čo
podstatné sa zmenilo, keď vláda, vrátane ministrov za SDĽ, konečnú

Džihád za vzdelávanie

Článok Nejde o konflikt civilizácie (SLOVO č. 39/2001) Michala Poláka,
študenta ekonomickej školy v Londýne, mi poriadne zdvihol tlak. Autor o.
i. píše: "Západný svet sa vaľká v luxuse, ktorý by sa bez lacných

Anketa

Prvého mája sa v Bratislave konali tri mítingy, ktoré zorganizovali KSS,
SDĽ a anarchisti. Niekoľkých účastníkov sme sa opýtali: Aká bude
nezamestnanosť na konci vládneho obdobia kabinetu Mikuláša Dzurindu?

Netolerantní iba voči intolerancii

Na summite členských krajín Rady Európy 9. októbra 1993 podpísal
vtedajší premiér Vladimír Mečiar Viedenskú deklaráciu. Jej súčasťou
bol záväzok, že sa vlády budú aktívne podieľať na celoeurópskej

Stránky