Kniháreň – november 2017/2

Počet zobrazení: 4525

Michal Macháček: Gustáv Husák | Rutger Bregman: Utopie pro realisty | Ian Morris: K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace | Marián Leško: Chudák je každý, kto po nich bude tú káru ťahať ďalej


nova_obalka_machacek.jpgMichal Macháček: Gustáv Husák


Gustáv Husák, poslední z komunistických prezidentů Československa, zůstává v paměti nejvíce jako představitel „gerontokracie“, ztělesnění normalizačního režimu 70. a 80. let. Kniha historika Michala Macháčka ukazuje však i jiné, méně známé stránky Husákovy osobnosti. Vystupuje tu jako významný slovenský intelektuál meziválečné éry, účastník Slovenského národního povstání i jako obžalovaný v procesu s „buržoazními nacionalisty“. Michal Macháček sleduje Husákův vzestup a pád, jeho vynucenou sebekritiku a proces, i jeho úsilí o rehabilitaci a pozvolný návrat k moci, završený po srpnu 1968. Stranou nezůstává ani osobní rovina Husákova života, obě jeho manželství, stejně jako osobní vztahy mezi příslušníky komunistické nomenklatury. Postava Gustáva Husáka vystupuje v knize jako neodolatelně přitahovaná mocí, z jejíhož zajetí se Husák, ať již jako vězeň či jako nejvyšší představitel satelitního režimu, nikdy nedokázal a zřejmě ani nechtěl vymanit.
Vyšehrad, 2017, 632 strán


bregman_obalka.jpgRutger Bregman: Utopie pro realisty
 

Žijeme ve společnosti, která je bohatší než kdy dříve, a přitom máme paradoxně stále méně času pro sebe a své koníčky, pracujeme mnohdy na bezesmyslných pozicích, a sociální nerovnosti se vlivem globalizace prohlubují. Není tedy čas předefinovat to, co znamená pokrok moderní společnosti? Bregman je zapáleným kritikem technokratické doby bez „velkých vyprávění“, hodnot a ideálů. Za jednu z cest k lepšímu světu považuje nepodmíněný příjem, otevřené hranice a kratší pracovní týden. Své teze předkládá přesvědčivým způsobem a podkládá je množstvím odkazů na historické a jiné vědecké prameny. Neomezuje se pouze na kritiku, nýbrž nabízí i řešení, která by mohla být vítaným zdrojem informací a podnětem k produktivnímu zamyšlení ohledně řešení nezaměstnanosti a sociální nerovnosti.
Universum, 27. 11. 2017, 256 strán
 

 

k_cemu_je_dobra_valka.jpg

Ian Morris: K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace


V době kamenné žili lidé v malých, ustavičně se svářících společnostech a čelili šanci jedna ku deseti, nebo dokonce jedna ku pěti, že zemřou násilnou smrtí. Ve 20. století zemřela násilnou smrtí ani ne jedna osoba ze sta (a to navzdory oběma světovým válkám, holokaustu a Hirošimě). Vysvětlení: jedině válka vytvořila větší a složitější společnosti s vládami, které vymýtily vnitřní násilí. Autor mapuje historii války, jako největšího paradoxu dějin, od pravěku až k robotickým válkám blízké budoucnosti. Ta se může stát nejnebezpečnějším obdobím existence lidstva, ale pokud toto období přežijeme, konečně se možná naplní starý sen o světě bez válek...
Argo / Dokořán, 2017, 520 strán


 

 

marian_lesko_obalka.pngMarián Leško: Chudák je každý, kto po nich bude tú káru ťahať ďalej


„Obávam sa, že sme v stave akejsi tichej, nevyslovenej krízy,“ hovorí Marián Leško na záver knihy rozhovorov, ktoré s ním urobil Tomáš Gális. Ako dodáva, na optimizmus sú špecialisti iní. Namiesto toho ponúka dramatický príbeh Slovenska za posledných dvadsaťpäť rokov. Je to príbeh vzostupov a pádov, spoločenského pokroku aj rozdelených rodín, strachu z budúcnosti aj nádeje.
   Pre štvrť storočia moderných slovenských dejín boli kľúčovými postavami traja viacnásobní premiéri. Mečiar, Dzurinda a Fico – každý z nich sa zapísal po svojom, pričom kniha spochybňuje populárne mýty o otcovi zakladateľovi, veľkom demokratovi či ľavičiarovi, ktorému ide len o blaho ľudí.
   Neobmedzuje sa však iba na ich osobnosti, hodnotí aj rozmanité spoločenské a politické fenomény, akými bolo delenie federácie, privatizácia, problémy Slovenska na medzinárodnej scéne, ale aj pôsobenie mafie či politická korupcia. Kniha môže poslúžiť ako bedeker našich nečakaných víťazstiev, ale aj množstva premárnených príležitostí.
Premedia, 2017, 272 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984