Odkiaľ sa to vzalo?

Počet zobrazení: 6413

Pred niekoľkými dňami som si potreboval overiť nejaký údaj  na bytovom podniku, ako som robieval roky i v minulosti. Vždy tam za okienkom vo vrátnici sedával nejaký starší pán, ktorý vedel poradiť, kde ktorá referentka sedí i ktorá je už na materskej. Teraz, keď som tam zašiel,  už za dverami stál mohutný chlap, ktorý sa tiež vecne opýtal, čo potrebujem, za kým idem a takisto mi poradil. No keby som sa nejako priečil alebo bol dotieravý, mal iste pokyn od nových majiteľov firmy uvaliť mi takú, že koniec života by som skončil v kotrmelcoch. Takže treba súhlasiť, že doba sa zmenila a mravy sa stali tvrdé, neosobné. Veď aj už tradičný Ples v Opere istili profesionáli z SBS, aby narušitelia a provokatéri či aktivisti nemohli provokovať či rozvinúť provokačné heslo a rušiť hladký priebeh zábavy pozvaných. Bystré očká zasiahli až tak, že muž z dvojice si ušpinil(chudák) po páde vypožičaný oblek.

Je to dávno tomu, čo vo vrátniciach sedávali dôchodcovia, aby ich dnes nahradili mladí a málo zhovorčiví vyslúžilci z armády či polície pripravení každého nespratníka priviesť k rozumu. Sú všade, v nákupných centrách, lepších lokáloch, herniach a svoju prácu vykonávajú podľa pokynov majiteľov týchto zariadení, aby dbali na pokojný priebeh podnikateľských činností. Niečo, na čo sme boli zvyknutí, sa stratilo a bolo nahradené profesionálnym, ale neosobným úsmevom. Stratila sa ľudskosť a darmo po nej volajú tí, čo ľudskosť majú v svojich povinnostiach, v popise práce.

Boli síce aj kedysi pred dverami na schodoch do Kryštál baru či pred vchodom do „Véčka“ vyhadzovači, o ktorých spievali Eláni – „Csaba neblázni“ a „Csaba vyhadzovač ignoruje Slovač“, ale to je už za nami i s textom B. Filana, pretože tak je to už všade, kde ide o peniaze. Je už len samozrejmé, že slečna pri prepážke v banke má pod pultom blízko kolienka spínač na spustenie alarmu. Keby niečo... A to všetko stojí peniaze, ktoré niekto musí zaplatiť, no ráta sa to do HDP. Veď to je služba, či nie? Len odkiaľ sa to všetko vzalo?

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984