Otvorený list veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

Počet zobrazení: 6915


amambasada-uvod85.jpg

Jeho Excelencia
Theodore Sedgwick,
veľvyslanec USA
v Slovenskej republike
                                                                                                                                                                      Bratislava, 14. 7. 2014

VEC: Otvorený list veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

Vážený pán veľvyslanec,

dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil so žiadosťou o splnenie sľubov, ktoré ste dali v diskusii s mestskými poslancami na tému ďalšej existencie oplotenia pred budovou americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí.

Podnetom k diskusii, ktorá sa konala 29. apríla 2014, sa stala Vaša žiadosť o predĺženie nájmu pozemkov pred ambasádou o ďalších 18 mesiacov. Bol som proti tomuto predĺženiu, pretože pre Bratislavu by to znamenalo, že na Hviezdoslavovom námestí aj naďalej zostane plot, ktorý výrazným spôsobom špatí jeho vzhľad.

V diskusii ste prejavili pochopenie pre odmietavý postoj poslancov aj bratislavskej verejnosti k oploteniu, označili ste to za zlý signál zo strany USA k občanom Slovenska. Povedali ste, že pokiaľ mestské zastupiteľstvo schváli Vašu žiadosť o predĺženie, urobíte niekoľko opatrení na zlepšenie vzhľadu oplotenia a celkového okolia ambasády. Sľúbili ste, že odstránite parkovacie miesta, vytvoríte zeleň medzi budovou a plotom, ktorá bude ladiť s okolitým námestím, začnete hľadať novú lokáciu pre presťahovanie ambasády v budúcnosti a pripravíte návrh na vybudovanie estetického oplotenia podobného, ako je okolo Prezidentského paláca. Hovorilo sa dokonca o vytvorení cyklistickej trasy v tomto priestore. Podľa Vašich slov – to všetko s cieľom vrátiť priestor mestu a jeho obyvateľom.

Bohužiaľ, Vami deklarované opatrenia neboli doteraz realizované. A to napriek skutočnosti, že návrh na predĺženie nájmu pozemkov bol nakoniec dňa 22. mája 2014 schválený. Autá veľvyslanectva naďalej parkujú v jeho okolí. Za budovou ambasády sa stále nachádza kontajner ako skladový priestor, ktorý mal byť taktiež odstránený. Oplotenie naďalej vyzerá tak, ako vyzeralo a k žiadnemu zazeleňaniu priestoru nedošlo.

Vážený pán veľvyslanec, vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás týmto vyzývam, aby ste splnili sľuby, ktoré ste dali, a podmienky, ku ktorým ste sa zaviazali pri schválení zmluvy o predĺžení nájmu pozemkov.

S úctou
Ing. Martin Borguľa,
poslanec mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

SÚVISIACE:
Pred americkou ambasádou na Hviezdoslavovom námestí zostane plot aj naďalej

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984