Pri hrobe Vavra Šrobára 150 rokov od jeho narodenia

Počet zobrazení: 6161

Včera (9. 8. 2017) uplynulo 150 rokov od narodenia Vavra Šrobára. Pred časom som čo-to napísal o tejto osobnosti modernej slovenskej histórie (100-ročné (Česko)Slovensko a 150-ročný Vavro Šrobár). Mňa ako Petržalčana vedie k jeho pripomínaniu aj ďalšia skutočnosť. Miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke vo svojom zaujatí pripomínať si bezprostrednú dejinnú atmosféru našej mestskej časti nemôže prehliadnuť významné súvislosti späté s Vavrom Šrobárom. Je to najmä jeho významný zástoj na pripojení Petržalky k Česko-Slovensku v auguste 1919. (Petržalské „fait accompli“) Pripomíname si tento dejinný fakt už od roku 2013 vlastivednými potulkami petržalskými miestami spätými s jej zaujatím: Starý most, Tyršovo nábrežie, Šrobárovo námestie či dočasná pamätná tabuľa umiestnená na TPD na Farského ulici. A nielen väzba Šrobár a Petržalka. Nesmieme zabúdať, že Vavro Šrobár z moci ministra oživotvoril Maticu slovenskú v roku 1919 a 32 rokov bol jej predsedom.

Nečudo, že nás to doviedlo uctiť si jubileum (150 rokov narodenia) na mieste jeho posledného odpočinku, pri hrobe na Ondrejskom cintoríne. Jeho pomerne skromný hrob sa nachádza neďaleko centrálneho kríža. Na pomníku je nápis – MUDr. Vavro Šrobár a mená jeho dcéry a prvej manželky. Menej rozhľadený okoloidúci sa nedozvie, že ide o spoluzakladateľa Česko-Slovenska a „prvého Slováka, ktorému bolo dopriato vykonať veľký štátnický čin“. Aj to, že dostal pojem/meno Slovenska na politické mapy sveta je jeho výrazná zásluha. Pritom, ani starostlivosť o vzhľad hrobu nezodpovedá miestu Šrobára na slovenskom dejinnom nebi. Preto vlastnými silami sme zabezpečili potrebné drobné úpravy miesta spomienkového stretnutia (1).

Na úvod spomienky prehovoril za organizátorov – Miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke – autor tejto informácie (2). Okrem iného som vyzdvihol existenciu zborníka (a vedeckú prácu za ním skrytú) Miroslava Pekníka a kolektívu: „Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník“, ktorý je veľkou inšpiráciou pre našu miestnu matičnú činnosť a ktorý vydal Ústav politických vied SAV. Následne si krátko pripomenul miesto a význam Vavra Šrobára práve jeho riaditeľ Miroslav Pekník (3).  Vavro Šrobár mal mimoriadnu politickú schopnosť „byť pri tom“. Nebol len pri vzniku Česko-Slovenska, ale aj o štvrťstoročie neskôr pri vzniku SNP. Tento fakt zdôraznil vo svojom vystúpení Martin Krno za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (4).

Po príhovoroch sme k hrobu položili vence Matice slovenskej z Petržalky a Ústavu politických vied SAV (5).

Po skončení oficiálnej časti, ktorá bola veľmi neoficiálna, účastníci spomienky (6) pokračovali priamo na mieste takmer hodinu v akomsi seminári. Následné rozhovory umožnili prítomným predstaviť si Vavra Šrobára ako plnokrvného človeka, ktorý stojí za pripomínanie a inšpirovanie aj v súčasnosti.

srobar_1.jpg (1)

srobar_2.jpg (2)

srobar_3.jpg (3)

srobar_4.jpg (4)

srobar_5a.jpg (5)

srobar_6.jpg (6)

Foto: Pavol Frimmel, Emil Polák, Jozef Schwarz

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984