Voľby ako priestor súperenia elít...

Počet zobrazení: 4179

Nikdy doposiaľ v dejinách tejto krajiny nemali občania tohto štátu toľko možností vyjadriť svoj názor a zapojiť sa aktívne do politických procesov ako práve dnes. Napriek tomu majú títo ľudia viac či menej oprávnený pocit, že politické elity sú im príliš vzdialené, že dochádza k ich nebezpečnej cirkulácii a ku kumulácii ich moci, že o zásadných otázkach celospoločenského významu sa rozhoduje bez ich vedomia a dokonca proti ich životným záujmom, že demokracia sa zmenila do podoby divadelnej kulisy, za fasádou ktorej sa odohráva nechutná korupčná a klientelistická hra. Odcudzenie demokratického procesu dosahuje znepokojivé rozmery a cynizmus vo vzťahu k politickej triede je taký rozšírený, že podkopáva základnú dôveru občanov v náš politický systém. Neexistuje skutočne žiadny dôvod k radosti nad súčasným stavom politiky v tejto krajine. To, čo však podľa mňa prehliadame, sú sociálne nerovnosti, ktoré demokraciu deformujú. Vysoká nerovnosť v príjmoch a bohatstve, ktorá je vlastná kapitalizmu, umožňuje vyšším triedam, aby vo volebnom procese dominovali vďaka bohato financovanej kampani, dotovaniu nadácií a think-tankov, ktoré nastoľujú politickú agendu a kontrolujú rozhodujúce médiá. V tomto zmysle je naša demokracia len priestorom súperenia elít a obyčajným ľuďom nezostáva nič iné ako zmieriť sa s tým, že sú z tohto súperenia v skutočnosti vylúčení. Ale to mi len tak napadlo.

Status na FB 13. 11. 2018, titulok Slovo

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984