Reklama
Reklama

Ankety

Ako sa podľa vás skončí ukrajinská kríza?

Tyzdenne zobrazenia: 
0
1. Odtrhnutím „separatistických“ oblastí od ukrajinského štátu
54% (44 hlasov)
2. Dohodou Kyjeva so „separatistami“ na platforme spoločného štátu
33% (27 hlasov)
3. Víťazstvom ukrajinských vládnych síl nad „separatistami“
1% (1 hlas)
4. Neviem
12% (10 hlasov)
Celkový počet hlasov: 82
Mesacne zobrazenia: 
0

Ako vnímate Slovenské národné povstanie v roku 1944?

Tyzdenne zobrazenia: 
2
1. Považujem ho za správne vystúpenie, bolo v záujme slovenského národa
92% (114 hlasov)
2. Nepovažujem ho za správne, išlo proti slovenským záujmom
5% (6 hlasov)
3. Neviem
2% (3 hlasy)
4. Nezaujímam sa
1% (1 hlas)
Celkový počet hlasov: 124
Mesacne zobrazenia: 
10

Európska únia prijala sankcie voči Ruskej federácii. Súhlasíte s ich podporou zo strany Slovenskej republiky?

Tyzdenne zobrazenia: 
2
1. jednoznačne áno
2% (3 hlasy)
2. skôr áno
4% (6 hlasov)
3. neviem
1% (1 hlas)
4. skôr nie
4% (7 hlasov)
5. jednoznačne nesúhlasím
90% (145 hlasov)
Celkový počet hlasov: 162
Mesacne zobrazenia: 
0

Za súčasný vojenský konflikt na Ukrajine nesú zodpovednosť predovšetkým:

Tyzdenne zobrazenia: 
2
1. „zoskupenie Majdan“ a dnešná vláda
15% (33 hlasov)
2. „proruskí“ aktivisti
1% (3 hlasy)
3. USA a EÚ
78% (177 hlasov)
4. Rusko
5% (11 hlasov)
5. neviem
1% (2 hlasy)
Celkový počet hlasov: 226
Mesacne zobrazenia: 
0

Rozhodnutia prezidenta A. Kisku v oblasti justície (Ústavný súd, zákon o sudcoch)

Tyzdenne zobrazenia: 
0
1. sú prejavom uplatňovania hodnôt v politike
17% (19 hlasov)
2. sú prejavom nekonzistentného prístupu
45% (49 hlasov)
3. sú snahou rozširovať jeho právomoci
38% (42 hlasov)
Celkový počet hlasov: 110
Mesacne zobrazenia: 
0

Aký je podľa vášho názoru stav slovenskej justície?

Tyzdenne zobrazenia: 
0
1. Postupne sa zlepšuje (čas súdnych konaní sa skracuje)
8% (6 hlasov)
2. Taký istý ako stav ostatných zložiek štátnej moci
56% (40 hlasov)
3. Postupne sa zhoršuje
21% (15 hlasov)
4. Neviem posúdiť
14% (10 hlasov)
Celkový počet hlasov: 71
Mesacne zobrazenia: 
0

Čo si myslíte o „čerstvom“ prezidentskom programe Andreja Kisku?

Tyzdenne zobrazenia: 
2
Mesacne zobrazenia: 
0

Čo očakávate od „prezidentovania“ Andreja Kisku?

Tyzdenne zobrazenia: 
4
Mesacne zobrazenia: 
0

EÚ a USA rokujú o Dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Myslíte si, že jej východiská a prístupy

Tyzdenne zobrazenia: 
3
1. sú jednoznačne v prospech rozvoja Slovenska a EÚ
2% (2 hlasy)
2. prevažujú klady budúcej spolupráce
2% (2 hlasy)
3. neviem
7% (9 hlasov)
4. prevažujú negatíva budúcej spolupráce
12% (16 hlasov)
5. sú jednoznačne v neprospech našej slovensko-európskej budúcnosti
78% (104 hlasov)
Celkový počet hlasov: 133
Mesacne zobrazenia: 
0

Slovenská republika je členom NATO. Z tohto pohľadu máme:

Tyzdenne zobrazenia: 
2
1. Rusko považovať za nepriateľa „a priori“, spolupracovať s ním len v medziach stanovených NATO
6% (11 hlasov)
2. snažiť sa o zmenu politiky NATO – pozitívnejšiu voči Rusku
27% (51 hlasov)
3. spolupracovať s Ruskom bez ohľadu na naše členstvo
67% (125 hlasov)
4. neviem, nemám názor
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 187
Mesacne zobrazenia: 
0

Slovenská republika je už 10 rokov členom EÚ. Podľa vášho názoru:

Tyzdenne zobrazenia: 
2
1. Naše členstvo je jednoznačne pozitívna skutočnosť
7% (11 hlasov)
2. Prevažujú klady členstva
24% (36 hlasov)
3. Neviem sa jednoznačne rozhodnúť
11% (16 hlasov)
4. Prevažujú negatíva členstva
27% (39 hlasov)
5. Nemali sme sa stať členom EÚ
31% (45 hlasov)
Celkový počet hlasov: 147
Mesacne zobrazenia: 
0

Akým spôsobom navrhujete „svätiť“ 1. máj – štátny sviatok SR

Tyzdenne zobrazenia: 
2
1. Verejne demonštrovať za právo na prácu a jej ochranu (ako vyspelá Európa)
76% (65 hlasov)
2. Využiť voľný deň na regeneráciu pracovnej sily, resp. oddych
10% (9 hlasov)
3. Stráviť voľný deň bez ohľadu na zmysel sviatku
6% (5 hlasov)
4. Zrušiť tento sviatok
8% (7 hlasov)
Celkový počet hlasov: 86
Mesacne zobrazenia: 
0

Stránky