Slovensko v roku 2016 – malé, ale naše

Ankety Slova v roku 2016 – prvá časť
Počet zobrazení: 3570

Vyhodnotenie ankiet Slova za rok 2015 som končil slovami: „Na záver trochu predvolebného optimizmu. Posledná téma ankety v roku 2015 sa venovala slovenskej volebnej prognostike. Na otázku: Kto v slovenských parlamentných voľbách v marci 2016 zvíťazí, získala najviac, a to až 59%, odpoveď: Smer-SD vyhrá prostou väčšinou. Druhá najfrekventovanejšia odpoveď, 35%, bola – Smer-SD získa nadpolovičnú väčšinu. Ostatné dve: Opozičné strany získajú nadpolovičnú väčšinu a Neviem, nezaujímam sa, získali zhodne po 3%. Ankety sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov, čo znamenalo zvýšený záujem nad obvyklú účasť. Zdá sa, že občanom Slovenska je to jasné. Vo voľbách vyhrá Smer-SD. Myslí si to 94% odpovedajúcich a 35% zo všetkých verí, že Smer získa nadpolovičnú väčšinu mandátov.

Pevne verím, že akékoľvek víťazstvo Smeru-SD a jeho účasť v exekutíve vychádzajúcej vo svojej praxi zo sociálno-demokratických politických pozícií, bude mať také výsledky, ktoré budú zodpovedať zabezpečovaniu a napĺňaniu trvale udržateľného a dôstojného života všetkých občanov Slovenska“. Toľko spred roka.

Ako sa to v roku 2016 skončilo, všetci vieme. Smer vyhral prostou väčšinou. A opozičné strany získali nadpolovičnú väčšinu. Napokon Smer-SD predsa len zostavoval vládu, dokonca ako jej kôstka/jadro. Aj preto sme sa koncom marca 2016 spýtali čitateľov na programové priority nastávajúcej vlády. Nadpolovičná väčšina, 58%, sa vyjadrila, že sú východiskom stabilného vládnutia do roku 2020. 15% sa nevedelo vyjadriť a taktiež 15% tvrdilo, že plnia len preklenovaciu funkciu do konca roka 2016. Ešte menej (13%) si myslelo, že zabezpečia len veľmi krátkodobú vládu. Čitatelia Slova majú dobré prognostické odhady. Vtedajšie programové tézy zabezpečili stabilné vládnutie už najmenej jeden rok. Pokiaľ neberiete vážne slovenské mediálne veštice, je šanca vlády pokračovať vo vládnutí pomerne vysoká.

Po zostavení vlády a schválení programu sme sa v máji spýtali čitateľov, za aký dokument považujú programové vyhlásenie tretej Ficovej vlády. Najviac, 52%, ho považuje za dokument, ktorý umožní rozvoj slovenskej spoločnosti. Viac ako tretina, 37%, si myslí, že zabezpečí len prežitie vlády. Iba 3 percentá usudzuje, že povedie k zhoršeniu nášho vývoja. A zostávajúcich 8% sa nevedelo vyjadriť. V každom prípade sme skôr optimisti.

Po pol roku existencie koaličného „synergátu“ sme požiadali čitateľov o zhodnotenie dovtedajšieho účinkovania vlády. Začiatkom októbra 2016 boli odpovede nasledovné. Pozitívne hodnotenie vláde vystavilo 72% odpovedajúcich, 23% si to myslelo jednoznačne. Negatívne posúdilo koaličné vládnutie 22%, ale len 10% ho jednoznačne odmietlo. „Ficov koaličný“ vládny model sa po roku ukazuje ako prakticky úspešný, čiže realizovateľný. A to je v dnešnom svetovom chaose pozitívna deviácia.

Do akej miery má na tom pozitívny podiel strana Smer-SD sme sa spýtali čitateľov v novembri 2016 prostredníctvom otázky, či najnovšie programové tézy strany Smer- SD zlepšia/nezlepšia kvalitu politiky. Odpovede boli vzácne vyrovnané. O percento viac (41%) si myslí, že zlepšia jej kvalitu a 40%, že nezlepšia. Skoro pätina na to nemá názor, alebo ich to nezaujíma. Osobitne oceňujem, že strana Smer prejavila snahu o akú takú koncepčnosť. Opakovane vyčítam nedostatočné až žiadne využitie vedeckého pohľadu na Slovensko spracovaného vo Vízii a stratégii slovenskej spoločnosti z roku 2010.

Média sú svojským partnerom vlády, predovšetkým Smeru a osobitne R. Fica. Preto sme sa v rámci (niekedy diskusného) domáceho vládnutia spýtali aj na váš názor na otázku zmeny (zvýšenia) koncesionárskych poplatkov. Bezpodmienečne so zvýšením poplatkov súhlasilo 8% čitateľov. Ďalších 22% je ochotných súhlasiť, ale až po zásadnom skvalitnení vysielania. So zvýšením poplatku nesúhlasí 24% a piatim percentám je to jedno. Najviac účastníkov ankety, 41%, navrhuje riešiť financovanie RTVS inak, bez koncesionárskych poplatkov.

Koncom septembra sme položili otázku, či RTVS v súčasnosti napĺňa svoje verejnoprávne úlohy. Jednoznačne áno si myslia dve percentá a 5%, že skôr áno. A jedno percento nevie. Doslova absolútna väčšina, 92%, je presvedčená, že RTVS si neplní svoje verejnoprávne úlohy. Skôr nie ako áno odpovedá 45% a jednoznačne nie až 47%! Neschopnosť „misie“ RTVS potvrdzujú subjektívne i objektívne fakty, ale zodpovední činitelia nekonajú… Súvisí to s nešpecifikovanými virtuálno-reálnymi hrozbami z myšlienkových hlbín uvažujúceho občana či dokonca človeka? Najmä z Východu?

„Kvalita“ médií a najmä niektorých ich nositeľov (novinárov) je povestná (cudzím slovom mýtická). Vyjadril sa k nej aj premiér SR. A vy tiež. Na otázku „Súhlasíte s vyjadrením R. Fica, že niektorí z novinárov sú špinavé protislovenské prostitútky?“ takmer 80% z vás odpovedalo jednoznačne súhlasím. Ďalších 15% skôr súhlasí ako nesúhlasí. Čiže 94% odpovedajúcich čitateľov Slova sa v tomto vyjadrení stotožňuje s R. Ficom. Iba 6% nesúhlasí. Pritom účasť v absolútnych číslach bola nadpriemerná v porovnaní s ostatnými anketami.

Koncom februára 2016 sme reflektovali relatívne okrajový problém vnútropolitickej slovenskej scény – položili sme anketovú otázku: „Súhlasíte s postupom doterajšej vlády SR pri ochrane vody?“. Rozloženie odpovedí nepotrebuje komentár. Jednoznačne áno odpovedá 92%. K tomu sa pridáva ešte 5%, ktorí sú skôr za ako proti. Len dve percentá sú proti ústavnej ochrane slovenskej vody.

Pieskovisko domácej slovenskej politiky v uplynulom roku zaznamenalo netradičné preskupenie. Do vládnej (dovtedy sociálno-demokratickej) hojdačky naskočili aj vpravo orientované subjekty s opačnými národnými znamienkami. Pravo-ľavé koalície sú v európskom politickom ringu každodennosťou, tá naša koalícia do jedného družstva však navyše zaraďuje aj „stredoeurópsky národnostný jin jang“. Nečudo. Štandardná pravicová liberálna a konzervatívna scéna sa utopila v blate hulvátstva, zlodejiny a klamstva. A pravý politický breh zatiaľ v nedohľadne. Preto tretej Ficovej vláde treba držať prsty a sem tam kriticky pomôcť!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984