Kapitalizmus

Počet zobrazení: 4718

Návrh definície: Kapitalizmus je epidémia v tretej etape lúpežného obdobia vývoja spoločnosti ktorej sa otvoril priestor v buržoáznej revolúcii a dosahuje dnes svoj vrchol. Príčinou epidémie je ideový vírus (chyba) zakomponovaná do genetickej výbavy lúpežného obdobia pri otvorení sa spoločnosti počas rozpadu rodového zriadenia (I. negácia).

od_rodiny_po_celosvetovu_spolocnost.png

Vysvetlenie:

Človek je svojou podstatou materialista ktorý za problémy okolo seba viní predovšetkým bytie. Takto chápe aj súčasnú etapu vývoja spoločnosti a za jej problémami hľadá človeka. Kapitalizmus vníma ako spoločnosť organizovanú kapitalistami pričom skúma ich organizačnú štruktúru ( Izraelská lobby, banky, vojensko priemyslový komplex, mafia, kapitalisti, USA, The Comitee of 300, …) ktorú by chcel v nejakej podobe napraviť alebo odstrániť a tak sa zbaviť celospoločenských problémov plynúcich z jeho podstaty, ktoré zdá sa evokujú, a smerujú až k III. Svetovej vojne (Pápež František v Sarajeve: „Čelíme tretej svetovej vojne po kúskoch“ a dodal “Je to klíma, ktorú vyvolávajú a zámerne podnecujú najmä tí, ktorí si želajú konflikt medzi rôznymi kultúrami a civilizáciami, a tiež tí, ktorí s vojnami špekulujú, aby zarobili na predaji zbraní” ).

Všetky tieto snahy končia neúspechom už v teoretickej rovine. Dokonca aj Marxom definované súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov sa dostáva v dnešnom svete na vedľajšiu koľaj a to z jednoduchého dôvodu. Kapitál od 70-tich rokov stráca kontakt s realitou, teda výrobnými prostriedkami a rozmnožuje sa sam od seba na burzách a v bankách. Človek teda bytie, kapitálu záčina byť na obtiaž.

Ak chceme porozumieť tomu čo sa naozaj deje vo svete musíme od základu zmeniť svoj spôsob myslenia a priznať, že epicentrom pro-kapitalistickej synergie anti spoločenského konania rôznych skupín a jednotlivcov nie je bytie (človek) ale idea!!! Človek je len jej nositeľom ale nie tvorcom epicentra (ideovej bunky)!!!

Z materiálneho sveta si môžeme ako príklad zobrať epidémiu ktorej pôvodcom by bol vírus HIV. Ten sa šíri pri obľúbenej ľudskej činnosti bez toho aby človek sa aktívne podieľal na jeho tvorbe a šírení. Ak jeho nositeľ o ňom nič nevie je pri jeho šírení absolútne nevinne!!! Nuž a toto sa vzťahuje aj na dnes „najväčšieho vinníka“ a to kapitalistu, ktorého naviac v tom podporuje štát pretože získava podiel na jeho lúpežiach (ziskoch). Na Slovensku napríklad takýmto nositeľom „kapitalistického vírusu“ sa stalo 1,5 mil. občanov ktorí sa zapojili do II. Dôchodkového piliera. Nie sú to skutočný kapitalisti ale len dôverčívy čakatelia ktorím možno?! peniaze budu produkovať peniaze. Ako ochrancovia kapitalizmu u nás sú však výborným produktom kapitálu.

Kto je teda kapitalista? Človek ktorý sa podieľa na rozmnožovaní peňazí z peňazí a za takto vytvorený zisk si prisvojuje (kradne) reálne hodnoty. Je to hlúpa krádež pretože zlodej ani nevie, že kradne.

Ako sa volá tento vírus? Jeho pomenovanie stanovil Karol Marx keď ho nazval „TOVAR“ = kategória = cena = hieroglyf. Nakoľko jeho analýza je náročná na myslenie a má výslovne logický, matematický a ekonomický charakter predložím ju v osobitnom článku: „TOVAR“- ideový vírus ktorí spôsobil epidémiu zvanú kapitalizmus.

Prosím aby sme si neplietli komerčný pojem „tovar“ s filozofickým pojmom „TOVAR“ = kategória.

Na ilustráciu niekoľko grafov ako sa rozpútala epidémia kapitalizmu a jej následky na Slovensku a Východnej Európe po odblokovaní vírusu na konci 80-tých rokov.

Poznámka: Socializmus vírus nezničil len prostredníctvom spoločenského vlastníctva tlmil jeho účinky na spoločnosť.

i.png

ii.png

iii.png

c.png

Všetky grafy mimo posledného sa tykajú Slovenska. Grafy boli spracované na základe štistických ročeniek ČSR, ČSSR a Slovenska

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984