Reklama
Reklama

Archív článkov

Ticho za bodkou býva podmanivé. Je vyžiadané, patričné, vyvažujúce. Zvýznamňuje zapísané. Ticho za bodkou bodke dodáva vážnosť. Rovnako, ako bodka tichu. Bodka ticho uvádza. Vovádza ho do prívalu viet. Medzi vety. Narúšači tohto ticha sa väčšinou púšťajú do riskantného podniku, na klzkú plochu. Narušené ticho za bodkou sa potom mení na miesto, kde sa dobre darí mláteniu...

Na víťaznom pochode európskymi a zámorskými televíziami dorazila reality šou až k nám sťa mediálna téma číslo jeden, bulvár nebulvár. Nanosila sa bez škrupúľ na doteraz zdanlivo chránené územie pre manažment STV zanedbateľného, z milosti a alibistických dôvodov trpeného vysielania pre menšinu všetkých menšín – do relácie Pod lampou. Tej publicistiky, ktorá mala pôvodne byť...

Spomínaní skladateľskí emigranti odchádzali z vlasti v obave z politického útlaku v čase Slovenského štátu či z dôsledkov augustovej okupácie. Nasledujúca vlna slovenských skladateľských emigrantov bola spätá najmä s deformáciami čias nastupujúcej či stabilizovanej normalizácie. Prvou emigrantkou z tejto doby bola Viera Janárčeková (nar. 1941), ktorá po absolutóriu hry na...

Divadelné družstvo Zdvih pri Divadle Andreja Bagara v Nitre už niekoľko rokov ponúka svojim divákom zaujímavé inscenácie súčasných textov svetovej dramatiky. Posledným dramaturgickým podujatím Zdvihu je očarujúca inscenácia hry Igora Bauersimu norway.today, ktorá mala premiéru v Štúdiu DAB 18. decembra 2004. Hra na smrť Švajčiarsky architekt, hudobník, scenárista, dramatik a...

Tvorba Ondreja Zimku je už niekoľko desaťročí významnou súčasťou slovenského umenia. Vďaka charakteristickému a nezameniteľnému výtvarnému prejavu spojenému s veľkou rozmanitosťou umeleckej produkcie sa stal už neodmysliteľnou osobnosťou nášho kultúrneho života. Práve prebiehajúca výstava „Zimkomriavky“ predstavuje výber z najnovšej tvorby tohto umelca. Ondrej Zimka pochádza z...

Osoba a dielo Johna Locka patrí nepochybne medzi významné kapitoly dejín nielen ostrovnej filozofie, ale i novovekej a osvietenskej kultúrny či vzdelanosti celého západného sveta. Niektorí myslitelia považujú Locka za jednu z hlavných postáv (spolu s Descartom) formovania novovekej filozofie, spolu s Newtonom a Boylom za iniciátora rozvoja newtonovskej vedy, a najmä za...

V Nadliciach je už tradíciou, že v rímskokatolíckom kostole sa konajú spomienkové podujatia, ktorými si rodáci národného umelca prof. Dezidera Kardoša uctievajú pamiatku tohto významného hudobného skladateľa. Zatiaľ posledné sa nieslo v znamení jeho nedožitých 90. narodenín, ktoré by oslávil 23. 12. 2004. Koncerty každoročne moderuje dcéra národného umelca, Dr. Daniela...

Pravdu povediac, ja dosť nerád chodím do divadla, takže sa v divadle ani veľmi nevyznám... (tlkot, pravdepodobne zatĺkanie kolov v jednom z neďalekých dvorov Starého mesta) Jediné, čo ma z divadelného sveta dokáže ako-tak upútať, je orientálne divadlo... (vytrvalé zatĺkanie) A možno ešte Artaudove eseje o „divadle krutosti“, Arrabalove „jednoaktovky“... Beckett... O slovenskom...

Peter Macsovszky má nehynúcu zásluhu: „krčmovú reč“ povzniesol na úroveň vznešeného spôsobu písania. V jednej zo svojich „krčmových rečí“ (vznešene povznesenej) zničil „post-modernizmus“ a postmodernistov a rôznorodé mody ich účinkovania. Trafenej husi sa chce zagágať: lebo aj mne sa pritrafilo gágať aj spôsobom, ktorý som považoval za „post-moderný“. Zagáganie, ktoré sa...