Martin Borguľa: Vodí nás americká ambasáda za nos?

Počet zobrazení: 6079


m._borgula_brifing_1.jpgMartin Borguľa, poslanec mestského zastupiteľstva za Staré Mesto, mal 12. augusta 2014 brífing pre novinárov pred sídlom amerického veľvyslanectva na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. Chcel na ňom upozorniť, že americká ambasáda doteraz neuskutočnila opatrenia, ku ktorým sa zaviazala pri schválení predĺženia zmluvy o prenájme pozemkov v okolí ambasády, na ktorých stojí bezpečnostný plot. Požiadal na ňom prítomných zástupcov médií, aby pomohli vyvinúť na ambasádu tlak v záujme riešenia situácie.

m._borgula_brifing_3.jpgMestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy schválilo žiadosť Veľvyslanectva USA na Slovensku o predĺženie nájmu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa na svojom zasadnutí 22. mája 2014. V uznesení sú uvedené aj opatrenia, ktorými bolo predĺženie zmluvy podmienené. Medzi opatreniami je okrem iného aj záväzok americkej strany odstrániť parkovacie miesta a skladovacie priestory z okolia ambasády.

Pred májovým zasadnutím mestského zastupiteľstva sa konala diskusia mestských poslancov s veľvyslancom USA, pánom Theodorom Sedgwickom. Veľvyslanec m.borgula_brifing_4.jpgprejavil pochopenie pre odmietavý postoj poslancov aj verejnosti k oploteniu a prisľúbil uskutočniť niekoľko krokov na zlepšenie okolia ambasády tak, aby bezpečnostný plot nenarúšal vzhľad Hviezdoslavovho námestia v takom rozsahu, ako je tomu doteraz.

„Bohužiaľ, opatrenia, ktoré pre ambasádu vyplynuli z uznesenia mestského zastupiteľstva, neboli doteraz uskutočnené. Ani sľuby, ktoré odzneli z úst veľvyslanca počas diskusie s mestskými poslancami, neboli splnené. Dňa 14. júla 2014 som poslal pánovi veľvyslancovi otvorený list, v ktorom som ho upozornil na tieto skutočnosti a vyzval ho, aby splnil svoje sľuby. Nedočkal som sa ani odpovede na svoj list,“ povedal Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto.

Okrem odstránenia parkovacích miest a skladových priestorov ambasáda ďalej prisľúbila vytvoriť zeleň medzi budovou a plotom, vybudovať estetické oplotenie podobné, ako je okolo Prezidentského paláca, a začať hľadať novú lokáciu pre presťahovanie ambasády v budúcnosti.

„Autá veľvyslanectva naďalej parkujú na námestí, žiadna výrazná zeleň, ktorá by zmenila charakter neestetického oplotenia, tu nepribudla. Vyzerá to tak, že magistrát vyhovel žiadosti veľvyslanectva a schválil predĺženie nájmu pozemkov, americká strana ale podmienky, ku ktorým ju zaväzuje uznesenie zastupiteľstva, nesplnila. Obávam sa, že išlo len o plané sľuby pred hlasovaním o predĺžení nájmu a že nás americká ambasáda vodí za nos,“ uviedol vo´svojom stanovisku Martin Borguľa.

SÚVISIACE:
Pred americkou ambasádou na Hviezdoslavovom námestí zostane plot aj naďalej
Otvorený list veľvyslancovi USA v Slovenskej republike
Chronológia udalostí súvisiacich so žiadosťou Veľvyslanectva USA na Slovensku

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa PeterPeter
#1
Peter Krumpál
16. august 2014, 10:19

Pri priposratosti našich vedúcich činiteľov, sa ani nemôžeme diviť, že s nami naší premilení svetoví ochrancovia zaobchádzajú ako s podriadenou provinciou.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984