Za čo je vyššia rýchlosť?

Počet zobrazení: 4783

Našu pozíciu v budúcej dvojrýchlostnej Európe môžeme očakávať len v súlade s našou ekonomickou realitou, ale aj zvýšením  politickej priľnavosti  k jej hodnotám a lojálnosťou k NATO. Vieme, že ako členský štát EÚ máme po Poľsku najviac mladých a schopných ľudí pracujúcich v zahraničí na rôznych, nie významných spoločenských pozíciách. Je to tradícia, ktorá má aj svoju minulosť, kedy naši predkovia odchádzali za prácou do USA, ale aj do  Belgicka i Argentíny a mnohí z nich sa vracali s nadobudnutými skúsenosťami i financiami. Tradícia bola prerušená vojnou a neskôr socializmom.

Aj keď naša pozícia v EÚ, keď dôjde k rozdeleniu krajín do dvoch kategórií, bude dôležitá, predsa by našich politikov mali viac zaujímať dôsledky brexitu. Veď predreferendové heslá v Spojenom kráľovstve zo strany zástancov brexitu, že cudzinci berú Britom prácu, musia mať nejaké dôsledky v praktickej politike vo vzťahu k cudzincom. Najviac problémov a pre našich ľudí pracujúcich v Spojenom kráľovstve spôsobí redukcia sociálnych benefitov za prácu, keď nebudú mať príplatky na deti, ktoré žijú so svojimi matkami doma, čím sa fakticky zníži ich príjem zo zamestnaneckého pomeru. Rovnako sa našich ľudí, ktorí chcú si hľadať prácu v Spojenom kráľovstve, dotknú rozdiely, ktoré vyplynú z novej situácie po uzatvorení nových zmlúv. Niečo sa zmení aj u nás doma. Ak v Spojenom kráľovstve dnes pracuje okolo 100 tisíc našich ľudí, práve tí znižujú evidované počty nezamestnaných pod 9 %.

V náš prospech bude iste pôsobiť vyhlásenie D. Tuska, že rokovania budú zo strany EÚ len dvojstranné, teda nie separátne, jednotlivo s každou krajinou združenou v EÚ.

Aby vláda Spojeného kráľovstva, keď chce svoj odchod realizovať v kategórii „hard“ a mala príslušné kompetencie, istí sa predčasným voľbami na podporu silnejšieho mandátu vlády T. May.

Napriek všetkému nebudeme stále vedieť, v akom poradí sa bude 27 štátov únie radiť do príslušnej dvojrýchlostnej Európy, no že to nebude záležitosť a ľubovôľa jednotlivých štátov je isté.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984