Reklama

Archív článkov

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu>>
...

 

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu...

Uvedenie diskusného bloku Pražskej školy alternatív k problematike deprivatizácie verejného sektoru 3.9.2012. Pražská škola alternatív robí prednášky, semináre a workshopy na aktuálne politické, kultúrne a ekonomické témy.

Nepředpojatá (neapologetická,nedogmatická) odpověď na otázku, jaká společenskoekonomická forma majetku by mohla být sociálně a...

 

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk

ABSTRAKT...

Signatár Charty 77, Petr Uhl, sa nedávno vyjadril, že sa pomaly stáva odporcom demokratických pomerov, ktorých bol sprvu stúpencom [1]. Podľa Lecha Walesu z bývalého hnutia Solidarność kapitalistický systém funguje na vytváranie peňazí, no potom nevie čo s nimi robiť, čo by sa malo podľa neho zmeniť [2]. Adam Michnik, jeho ex-kolega z odborového hnutia, dnes vidí okrem európskeho...

Čoraz viac a viac intenzívnym trendom dneška sa stáva flexibilizácia, resp. ako by to povedal Jan Keller, prekarizácia práce. Práca natrvalo a neobmedzene stráca na svojom opodstatnení v kontexte dnešných potrieb trhu a niektorých mimoriadne arogantných zamestnávateľov. Naopak, práca na krátko a obmedzene sa stala „in“ za každých podmienok, ktoré sú pre...

                                                                                                    Motto:

                                                                           Nadovšetko miluj svoj rodný jazyk.
                                                                           Svoju reč....

Na počátku dnešních problémů bylo slovo. Hned po sametové revoluci jsme v tehdejším Česko-Slovensku začali říkat Cikánům Romové. Všichni věděli, že je to jazykově nekorektní – v češtině i ve slovenštině slovo „Cikán“ označuje širší etnikum-národ, jehož podskupinu-větev tvoří Romové. Zdůvodnění této změny bylo dvojjediné: označení požadoval londýnský sjezd Romů v ...

Žiada sa však začať od Adama: pred 250 až 300 rokmi sa rozšírili svetom osviežujúce myšlienky osvietenstva, nastala éra moderny, v ľudských spoločenstvách zarezonovali demokratické idey, monokratické režimy sa menili na parlamentné, vznikali politické strany, občania si chceli sami spravovať štátne a verejné záležitosti. Väčšinou ostávalo iba pri chcení, ale predsa...

V súčasnosti je nepochybne na slovenskej politickej scéne témou číslo jeden korupčná kauza Gorila, o ktorej je aj (implicitne) predkladaný text. O Gorile už síce bolo v priebehu posledných týždňov napísaných niekoľko viac či menej hodnotných textov, v ktorých autori spájajú samotný pojem Gorila s rôznymi významovými konotáciami.  Otázkou však je, či sa týmto...

Na sklonku roka 2011 prišla na svet kniha, na ktorú som sa veľmi tešil už dlhší čas. Ide o knihu významného českého filozofa a môjho priateľa Marka Hrubca. Jeho opus magnum nesie názov Od zneuznania k spravodlivosti (Kritická teória globálnej spoločnosti a politiky). Spis odporúčam každému, koho zaujíma moderná (ľavicová) filozofia a kritická teória. Ide totiž o...

Dokončenie, prvá časť tu:

Že politické smerovanie protestov zodpovedá politickému smerovaniu ešte predtým začatej mediálnej kampane, naznačuje aj spôsob, akým boli v médiách uvedení oficiálni organizátori a predstavitelia protestov. Napríklad 26-ročná, predtým neznáma dievčina Lucia Gallová, údajná organizátorka protestov v Bratislave (?), bola uvedená...

Demonštrácie tisícok občanov v uliciach slovenských miest vzbudili nádeje u kriticky zmýšľajúcich ľudí u nás i v Čechách. Zdá sa však, že nafukovacia Gorila spľasla.

Vecným základom tzv. kauzy Gorila je „uniknutý“ dokument zo Slovenskej informačnej služby (koncom roka 2011 zverejnený na internete), ktorý zahŕňa prepisy odpočúvaní z konšpiračného bytu....

Adorno, Liessmann a zánikvzdělanosti

Návrat instrumentální racionality

V kritické teorii nastaly během posledních čtyřiceti let dva obraty s tím, že druhý obrat je v jistém smyslu návratem před obrat první, tedy obratem k první generaci kritické teorie. Podle Adorna a Horkheimera, představitelů první generace, se v pozdním kapitalismu...

Stránky

Autor