Reklama
Reklama

Budúcnosť KSS iste patriť nebude

Som rád, že SLOVO (40/1999) prinieslo aj rozhovor s predsedom KSS Jozefom Ševcom. Čitatelia si sami mohli urobiť názor o tom, kto a ako využil šancu na slobodné politické rozhodnutie, ktorú aj bývalým členom KSS priniesol 17. november 1989.
Počet zobrazení: 1065

Som rád, že SLOVO (40/1999) prinieslo aj rozhovor s predsedom KSS Jozefom Ševcom. Čitatelia si sami mohli urobiť názor o tom, kto a ako využil šancu na slobodné politické rozhodnutie, ktorú aj bývalým členom KSS priniesol 17. november 1989. Mohli porovnať, ako po 10 rokoch zmýšľajú tí, ktorí sa rozhodli založiť SDĽ a stať sa súčasťou najväčšieho politického hnutia na svete - Socialistickej internacionály, a ako zmýšľajú tí, ktorí sa rozhodli vrátiť sa späť a obnoviť značku a politiku KSS. A mohli si zodpovedať aj otázku, kto ponúka slovenskej spoločnosti, ktorá je unavená ťažkým desaťročným obdobím transformácie, reálnejšie východiská do budúcnosti. Ak to má byť budúcnosť príťažlivá, najmä pre mladých ľudí, sotva sa môže opierať o nostalgické spomienky na prekonanú minulosť, o nacionalistických a izolacionistických spojencov a o také politické vzory, ako je Kim-Ir-Sen. Som presvedčený, že príťažlivejšia je budúcnosť ponúkaná SDĽ - modernizácia Slovenska vychádzajúca z hodnôt sociálnej spravodlivosti a solidarity, integrácia našej vlasti do Európskej únie a inšpirovanie sa takými politickými vzormi, ako sú Olof Palme, Lionel Jospin či Tony Blair.

P.S.: Reči predsedu KSS o neútočení KSS na SDĽ jednoznačne vyvrátil ústredný tajomník KSS Ladislav Jača na tlačovej konferencii 24. apríla 1999, keď od základu spochybnil vznik SDĽ, opäť si raz udrel do mojej maličkosti a vyvrcholenie nespokojnosti s bývalým režimom zo 17. novembra 1989 označil za podvod.

Peter Weiss, podpredseda SDĽ

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama