Reklama
Reklama

Dočkáme sa očkovacej látky

Kde vo svete v tomto roku zaznamenali najväčšie šírenie nákazy HIV/AIDS? Pandémia smrteľnej infekcie HIV narastala, žiaľ, viac ako v minulých rokoch. Šírenie tejto nákazy zaznamenávame už 20 rokov a odborníci pokladajú doterajšiu fázu iba za jej začiatok.
Počet zobrazení: 883

Vlastimil Mayer

Vo svete už 22 miliónov osôb zomrelo na AIDS a po nich zostalo dvanásť miliónov sirôt. Pandémia HIV/AIDS zasiahla 36 miliónov ľudí, najviac v chudobných krajinách. Nie náhodou sa v kazašskom hlavnom meste Astane uskutočnilo 5. výročné stretnutie Medzinárodnej siete národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca európskych a stredoázijských krajín (ERNA), ktorá sa zaoberá prevenciou HIV/AIDS. Na podujatí sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenska, v ktorej nechýbal ani jeden zo zakladateľov a garantov Národného programu prevencie šírenia tejto choroby Vlastimil Mayer.

Kde vo svete v tomto roku zaznamenali najväčšie šírenie nákazy HIV/AIDS?

Pandémia smrteľnej infekcie HIV narastala, žiaľ, viac ako v minulých rokoch. Šírenie tejto nákazy zaznamenávame už 20 rokov a odborníci pokladajú doterajšiu fázu iba za jej začiatok. Predpokladajú, že môže vyvrcholiť o 20-30 rokov, ak svetový výskum nenájde naozaj účinné prostriedky na jej zastavenie.

Aký vývoj naznačujú štatistické čísla?

Nákaza HIV/AIDS postihla doteraz vyše 60 miliónov ľudí, 22 miliónov z nich zomrelo a vyše 40 miliónov sú nositelia vírusu, alebo sa ocitli v štádiu klinického ochorenia AIDS. Okolo tretiny postihnutých je vo veku 15 až 24 rokov. Spojený program OSN (UNAIDS) uvádza, že v tomto roku došlo približne k piatim miliónom prípadov nových infekcií HIV a k vyše trom miliónom úmrtí na AIDS alebo na chorobné stavy s tým súvisiace. Ide pritom o veľmi triezve odhady, založené na hlásených počtoch vyšetrení a v prípade počtu úmrtí treba brať do úvahy, že moderná liečba až pri 65 percentách postihnutých odďaľuje vznik AIDS, čím významne predlžuje život liečených. Ani dnešná liečba však nákazu nedokáže vyliečiť.

Mohli by ste načrtnúť analýzu epidemiologickej situácie v Európe?

V mnohých krajinách západnej a juhozápadnej Európy dochádza k nárastu počtov novoregistrovaných prípadov infekcie HIV napriek dobrej informovanosti o tom, ako sa vyhýbať prenosu ochorenia. Svetovú verejnosť šokujú aj údaje z niektorých štátov východnej Európy, najmä z Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska a Estónska. V Rusku napríklad v tomto roku zaznamenali 75 tisíc nových prípadov, teda za posledné tri roky 15-násobné zvýšenie. Expertné odhady hovoria, že tam došlo doteraz asi k 600 tisíc prípadom nákazy. UNAIDS odhaduje, že v niektorých vekových kategóriách obyvateľstva Ukrajiny je až jedno percento infikovaných HIV! Odhady celkového počtu postihnutých sa tu pohybujú okolo 300 tisíc osôb.

Svetovým problémom však naďalej zostáva situácia v Afrike a juhovýchodnej Ázii...

Tá viedla BR OSN vlani k tomu, že vyhlásila pandémiu HIV/AIDS za jav ohrozujúci bezpečnosť ľudstva. Nie sú tu však len organizačné a finančné problémy. Ide aj o narastajúcu rezistenciu HIV voči dnes užívaným liečivám. Liečba infekcie je k dispozícii asi štyri roky. Je schopná u vysokého percenta pacientov znižovať rozmnožovanie vírusu a tak odďaľovať výrazné poškodenie imunitného systému liečených osôb. Spôsob liečby sa prudko rozvíja. Hľadajú sa menej toxické liečivá, viac účinné a také, ktoré prekonávajú odolnosť HIV voči liečbe.

Okrem úsilia v oblasti prevencie a účinnej liečby sa vkladajú nádeje aj do očkovacie látky. Ako v tomto smere pokročili výskumy?

Ide o problém, ktorý sa podarí vyriešiť iba globálnym spojeným úsilím, vedeckým, organizačným, aj politickým. Reálne sa dajú očakávať prvé vakcíny asi okolo roku 2005, hoci takéto očakávania sú vždy riskantné. Tieto látky nebudú ešte plne účinné, ale predsa, Svetová zdravotnícka organizácia uvažuje o ich použití, lebo môžu znížiť počet infikovaných alebo ľudí chorých na AIDS aspoň do určitej miery. Nazdávam sa, že dovtedy treba znásobiť úsilie o čo najúčinnejšiu prevenciu. Ide o štátne programy nadväzujúce na preventívne programy sociálne angažovaných mimovládnych organizácií. V posledných rokoch sa do tohto boja zapojila aj Medzinárodná federácia Červeného kríža, v rámci ktorej vznikla Európska sieť národných spoločností ČK/ČP - ERNA - zameraná na prevenciu HIV/AIDS.

Podľa štatistík sa na Slovensku teraz registruje 148 prípadov infekcie HIV/AIDS. Je to reálne číslo?

Ide o počet ľudí, ktorí sa sami chceli dať vyšetriť, alebo sa pri vyšetreniach iných ochorení infekcia HIV našla. Na každého registrovaného sa ráta s 3-4 i viacerými neodhalenými prípadmi. Veď aj bezpríznakové obdobie infekcie trvá 6 až 12 rokov. Postihnutý svoj stav nemusí ani tušiť. U nás môže byť okolo 300-400 infikovaných osôb. Ide prevažne o prípady, keď k prenosu došlo nechráneným sexuálnym stykom. Medzi narkomanov HIV našťastie zatiaľ neprenikol. Nezaznamenávame ani jeden potvrdený prípad prenosu HIV krvou pri transfúzii a ani jeho prenos z matky na dieťa.

zhovárala sa Margita Škrabálková

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama