Reklama
Reklama

Poldruha storočia s ľavicou

Redakcia týždenníka SLOVO v spolupráci so SDĽ vyhlásila pri príležitosti 10. výročia založenia SDĽ čitateľskú súťaž, venovanú histórii ľavicového hnutia na Slovensku. Počnúc 7. číslom každý týždeň uverejňujeme tri otázky z troch rozličných historických období (1860-1918, 1918-1948, 1948-2000) a jeden kupón označený číslom 1 až 10.
Počet zobrazení: 945

Redakcia týždenníka SLOVO v spolupráci so SDĽ vyhlásila pri príležitosti 10. výročia založenia SDĽ čitateľskú súťaž, venovanú histórii ľavicového hnutia na Slovensku. Počnúc 7. číslom každý týždeň uverejňujeme tri otázky z troch rozličných historických období (1860-1918, 1918-1948, 1948-2000) a jeden kupón označený číslom 1 až 10. Kupóny postupne vystrihujte a nalepte do tabuľky, uverejnenej v prílohe č. 7, ktorú ešte raz zopakujeme. Do nej vpíšte podľa možnosti správne odpovede na naše otázky. Vyplnenú tabuľku i s kupónmi pošlite najneskôr do 27. apríla 2001 do redakcie SLOVA. Počas súťaže uverejníme dva žolíky, ktoré plnohodnotne nahradia ktorýkoľvek kupón. Z tých, čo odpovedia prinajmenšom na 16 otázok správne, na Ľavicovom dni 8. mája v Trenčíne vyžrebujeme 20 čitateľov, ktorí dostanú vecné ceny.

Otázky 2. Kola

a) Maďarský revolucionár (1844-1896), v roku 1871 komisár vo vláde Parížskej komúny Leo Frankel po návrate do vlasti založil 21. a 22. apríla 1878 v Budapešti prvú robotnícku stranu na území Uhorska, ktorá o. i. vytýčila požiadavku všeobecného volebného práva. Na zjazde sa zúčastnili aj delegáti z Bratislavy, Košíc a Komárne. 9. a 10. júna 1878 stúpenci Viktora Külföldiho (1844-1894) založili Robotnícku stranu Uhorska. O dva roky - 16. a 17. mája 1880 sa v Budapešti konal zjednocovací zjazd oboch súperiacich strán. Pretože minister vnútra nepovolil názov sociálnodemokratická strana, na návrh bratislavského delegáta Karola Hanzlíčka (1850-1931) ju pomenovali na Všeobecnú robotnícku stranu Uhorska, ktorá za základ prijala Gothajský program nemeckej sociálnej demokracie. Ako znel pôvodný názov strany L. Frankela? - Strana neoprávnených voliť

b) Po zlúčení českej a slovenskej sociálnej demokracie po vzniku ČSR v slovenskom Krajinskom výbore Čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej začali postupne zohrávať poprednú úlohu centralistickí politici Ivan Dérer (1884-1973) a Ivan Markovič (1884-1944), naopak Emanuel Lehocký (1876-1930) sa dostal do úzadia, neskôr sa stal riaditeľom Robotníckej sociálnej poisťovne. Dochádza i k diferenciácii strany na ľavicu a pravicu, ale obe krídla v prvých demokratických parlamentných voľbách na Slovensku ešte postupujú spoločne. Sociálna demokracia a ľavica vtedy dosiahne vôbec zatiaľ najúspešnejší výsledok v histórii - 38,1 percenta hlasov (510 341 voličov). Predsedom čs. vlády sa opäť stáva sociálny demokrat Vlastimil Tusar (1880-1924), Dérer i Markovič ministrami. Ktorý rok sa tieto voľby uskutočnili? - 18. apríl 1920

c) Celkový kríza marxisticko-leninskej ideológie a politického systému vyústila v ČSSR do pokusu o reformu socializmu. Na januárovom pléne ÚV KSČ v roku 1968 vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Antonína Novotného (1904-1975) Alexander Dubček (1921-1992). Na zasadaní 1. až 5. apríla 1968 nové vedenie strany prijalo program, ktorý sa stal prvým pokusom komplexnej reformy socializmu sovietskeho typu - celého politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho systému, vrátane prvkov politického pluralizmu a trhového hospodárstva. Dokument novým spôsobom formuloval postavenie komunistickej strany, ako aj nekomunistických strán a spoločenských organizácií, ktoré už nemali byť prevodovými pákami KSČ, ale partnermi v Národnom fronte. Ako sa volal tento dokument? - Akčný program KSČ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama